ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Βάρδας»: αναβολή επέκτασης

Για τις αρχές του 2010 αναβάλλει τις οριστικές αποφάσεις για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της η Βάρδας ΑΕΒΕΕ. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία επηρέασε δυσμενώς τα μεγέθη της εισηγμένης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, καθιστώντας επίφοβες περαιτέρω επενδύσεις. Η σχετικά νεοαποκτηθείσα αλυσίδα αξεσουάρ Tie Rack, για την οποία υπήρχαν φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης, περνάει σε δεύτερη φάση στη λίστα προτεραιοτήτων της Βάρδας. Αρχικό στόχο της διοίκησης της εταιρείας αποτελούσε η λειτουργία συνολικά 60 σημείων έως το 2012, σχεδιασμός που όμως σήμερα τίθεται υπό αναθεώρηση, δεδομένου του δυσμενούς κλίματος που επικρατεί στο λιανεμπόριο. Σήμερα λειτουργούν πέντε καταστήματα και ένα corner Tie Rack, τα οποία εγκαινιάστηκαν στο τέλος του 2008. Τα δυσάρεστα ωστόσο γεγονότα του περσινού Δεκεμβρίου επηρέασαν δυσμενώς τις επιδόσεις των καταστημάτων αυτών, τα οποία στην πλειονότητά τους βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τα αναμενόμενα έσοδα να μην έλθουν. Η διοίκηση της Βάρδας αναμένει την εξέλιξη της αγοραστικής κίνησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για την τύχη της επένδυσής της.

Στο ενδιάμεσο, προωθούνται ενέργειες για την εκλογίκευση του δικτύου καταστημάτων Vardas και BCBG, με κλείσιμο σημείων με φτωχές επιδόσεις και συγχώνευσή τους με υπάρχοντα καταστήματα. Εξάλλου, εξαιρετικά συντηρητικές είναι οι προβλέψεις της διοίκησης για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της μείωσης των καταναλωτικών δαπανών. Σε θετικό έδαφος κινήθηκε η περίοδος των εκπτώσεων, καθιστώντας δυνατή τη μείωση των αποθεμάτων, έστω και με συμπιεσμένα μεικτά κέρδη. Πλέον, βασικό προσανατολισμό αποτελεί η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων εντός της προσεχούς 5ετίας.