ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες εργολαβίες ύψους 3,73 εκατ. η Εδραση

«Χείρα βοηθείας» αποτελεί για την Εδραση Ψαλλίδας η υπογραφή έντεκα νέων εργολαβιών, συνολικού προϋπολογισμού 3,73 εκατ. ευρώ, με την προσθήκη των οποίων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας αυξήθηκε σε 150 εκατ. ευρώ. Τρία από τα έργα αφορούν υπεργολαβίες που θα εκτελέσει η Εδραση για λογαριασμό της J&P Αβαξ, κατ’ αρχάς στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πάτρας (αντιστηρίξεις και κατασκευή στομίων σηράγγων), αλλά και σε πολυώροφο κτίριο στην οδό Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου στα Κάτω Πατήσια. Πλέον αυτών, η εταιρεία θα συμμετάσχει σε σειρά οικοδομικών έργων/κτιρίων κυρίως στην Αττική, ενώ δύο έργα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη κι ένα στη Φλώρινα.

Η Εδραση πάντως καλείται να αντεπεξέλθει σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ανέρχονται σε 7,24 εκατ., τη στιγμή που με το πέρας του πρώτου εξαμήνου του έτους παρουσίασε ζημίες 19 εκατ. (από κέρδη 80.000 ευρώ), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 165,5 εκατ. Εξ αυτών, ποσό 107 εκατ. αφορά τραπεζικές οφειλές, ενώ 56 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμης μορφής.

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της ρευστότητας, σε μία περίοδο, που όμως ομολογεί και η ίδια η διοίκηση σε πρόσφατη απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις πληρωμών, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από ιδιώτες πελάτες. Πέραν του σχεδίου εξυγίανσης που επεξεργάζεται με γοργούς ρυθμούς η διοίκηση της Εδρασης και στο οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και δη ακινήτων προς τις πιστώτριες τράπεζες (όπως έγινε και στην περίπτωση της ΑΕΓΕΚ), διεξάγονται και διαπραγματεύσεις για τη λήψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους 3,88 εκατ., ώστε να καλυφθεί μέρος των οφειλών.