ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρησαν αισθητά τον Αύγουστο σε όγκο και τεμάχια οι ακάλυπτες επιταγές

Μόνο στο 1% του τζίρου των μεταχρονολογημένων επιταγών, ο οποίος ξεπερνά το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας μας, υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί το ποσό των 2,16 δισ. ευρώ των ακάλυπτων επιταγών του οκταμήνου του 2009, όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά και ζητάει παρεμβάσεις στην επέκταση του χρόνου χάριτος αναγγελίας και στην αύξηση του ποσού εγγραφής των ακάλυπτων επιταγών στον «Τειρεσία Α.Ε.», και αλλαγή της στάσης των τραπεζών, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η κρίση, αν και σημειώνει ότι από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει πως η αγορά αντέδρασε.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά εκτιμά ότι το «μήνυμα» ελήφθη από το εμπόριο και την αγορά και, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ο ρυθμός διόγκωσης του φαινομένου των σφραγισμένων επιταγών υποχώρησε αισθητά τον Αύγουστο. Καθώς μετά την τρομακτική έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2005, σημειώθηκε τον Αύγουστο μια ενθαρρυντική πτώση κατά 30% και μάλιστα, στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους, τουλάχιστον μέχρι σήμερα και η μεταβολή από τα 30.000 τεμάχια του Ιουλίου στα 23.000 τεμάχια και η μείωση από τα 296 εκατ. ευρώ στα 209 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, αποδεικνύουν, κατά τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, ότι η αγορά αντέδρασε και δείχνει να βρίσκει τον τρόπο να αυτορρυθμιστεί για να μετριάσει το πρόβλημα.