ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Grand Union ελέγχει τώρα την εισηγμένη Aries Maritime

Στον απόλυτο έλεγχο της Grand Union των Μιχαήλ Σ. Ζολώτα και Νικολάου Φιστέ πέρασε η ναυτιλιακή εισηγμένη εταιρεία Aries Maritime των εφοπλιστών Mons Bolin και Γαβριήλ Πετρίδη.

Οι νέοι πλοιοκτήτες θα διαθέτουν πλέον το 71% των μετοχών της εταιρείας. Η συμφωνία προβλέπει την εισφορά από τους νέους μετόχους τριών πλοίων τύπου capesize, με αντάλλαγμα την έκδοση 18.977.778 νέων κοινών μετοχών από την Aries Maritime, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ποσό των 36 εκατ. δολ. περίπου. Η Grand Union θα αποκτήσει και άλλες 2.666.667 μετοχές της Aries. Η συμφωνία, επίσης, προβλέπει την έκδοση από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Marfin, ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ύψους 145 εκατ. δολ., με κουπόνι 7%, λήξη το 2014 και τιμή μετατροπής 0,75 δολ. ανά μετοχή. Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Aries θα έχει επτά μέλη και θα αποτελείται από τους: Νικόλαο Φιστέ, μη εκτελεστικό πρόεδρο, Μιχαήλ Σ. Ζολώτα, εκτελεστικό διευθυντή και πρόεδρο, Allan L. Shaw, εντεταλμένο σύμβουλο και γενικό διευθυντή Οικονομικών, Masaaki Kohsaka, Σπύρο Γιαννιώτη, Απόστολο Τσιτσιράκη και Παναγιώτη Σκιαδά, ως μη εκτελεστικά μέλη.

Τα πλοία που εισφέρει η Grand Union είναι τα:

– China (1992), το οποίο απασχολείται με χρονοναύλωση από την Deiulemar Shipping Societa con Unico Socio SPA μέχρι τον Απρίλιο του 2016, με μέσο ημερήσιο ναύλο 12.588 δολ.

– Brazil (1995), το οποίο απασχολείται από την TMT Bulk Corp. μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 με ημερήσιο ναύλο 28.598 δολ. για τα δύο πρώτα χρόνια και 25.830 για το υπόλοιπο διάστημα με όρο συμμετοχής στα κέρδη.

– Australia (1993), το οποίο απασχολείται επίσης από την TMT Bulk Corp. για περίοδο 11-13 μηνών με μέσο ημερήσιο ναύλο 26.838 δολ.