ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 358,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Ζημίες ύψους 358,7 εκατ. παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο η Εμπορική Τράπεζα έναντι αρνητικού αποτελέσματος ύψους 15 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2008. Οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 292,5% σε σχέση με αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο αντίστοιχο διάστημα του 2008. Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε 24,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 6,4%, ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 12,8 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά (μαζί με τα μεγέθη της Credicom) σημείωσαν ετήσια αύξηση κατά 0,2% και ανήλθαν στα 11,3 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 16,3 δισ. ευρώ και σημείωσαν πτώση έναντι του α΄ εξαμήνου του 2008.

Η Emporiki προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 850 εκατ. τον περασμένο Μάιο, ενώ παράλληλα τον περασμένο Ιούνιο εξέδωσε ομόλογο (lower tier 1) ύψους 250 εκατ. το οποίο καλύφθηκε πλήρως από τον μητρικό όμιλο της Credit Agricole. Επίσης, ολοκληρώθηκε η μερική αναδιάρθρωση του δανεισμού με την αποπληρωμή 3,1 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμων ομολόγων.