ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Μηχανική ανέλαβε τη σήραγγα Αχελώου

Μειοδότρια στον διαγωνισμό για την κατασκευή της τελικής επένδυσης της σήραγγας για την εκτροπή του Αχελώου αναδείχθηκε η Μηχανική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το έργο είναι προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ και αφορά ουσιαστικά την ολοκλήρωση της διανοιγμένης σήραγγας του Αχελώου σε μήκος 12 χλμ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι η Μηχανική εκτελεί αυτήν την περίοδο και την αποπεράτωση του φράγματος της Συκιάς, στο πλαίσιο της εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ.

Με την προσθήκη του νέου έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου της Μηχανικής ανέρχεται πλέον σε 1,15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 585 εκατ. ευρώ αφορούν έργα στο εξωτερικό. Η εταιρεία έχει επίσης αναδειχθεί μειοδότρια σε μία εκ των τεσσάρων εργολαβιών για την εκτέλεση του έργου του οδικού άξονα Ακτίου – Αμβρακίας. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω εργολαβίας είναι 39,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος της Μηχανικής συμμετέχει στον διαγωνισμό για την επέκταση της Γραμμής 3 του μετρό προς τον Πειραιά, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ, ενώ έχει καταθέσει και φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη, ύψους 425 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της διοίκησης, η εταιρεία θα εμπλακεί πιο ενεργά και στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, στους οποίους μέχρι σήμερα δεν συμμετείχε για λόγους στρατηγικής.