ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώνεται η παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων στη χώρα μας

Η σταδιακή μείωση της παραγωγής δερμάτινων υποδημάτων στην Ελλάδα, αλλά και η οριακή πτώση της ζήτησης το 2008, αποτελούν τα βασικά συμπεράσματα της κλαδικής έρευνας που εκπόνησε η ICAP για την αγορά ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε την περίοδο 1998-2004, ενώ την περίοδο 2005-2008 ακολούθησε φθίνουσα πορεία. Ειδικότερα, το 2008 σημείωσε οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με το 2007. Αντιθέτως, σταθερά ανοδική πορεία ακολούθησαν οι εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,4% την περίοδο 1998-2008.

Ο κλάδος υποδηματοποιίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω των εισαγόμενων φθηνών προϊόντων που προέρχονται στην πλειονότητά τους από χώρες της Απω Ανατολής, αλλά και από τον πολλαπλασιασμό των καναλιών διάθεσης, κυρίως με την προσθήκη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην αγορά. Επιπλέον, στον κλάδο δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων, με ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων, σε όλες τις κλίμακες τιμολογιακών και ποιοτικών προδιαγραφών (ως προς τα οικονομικά στοιχεία, το μέγεθος της απασχόλησης κ. λπ.). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το στοιχείο του ανταγωνισμού είναι εντονότερο στην αγορά των υποδημάτων μεσαίας και χαμηλής τιμής, καθώς στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν κατά βάση εισέλθει φθηνά προϊόντα, που προέρχονται κυρίως από χώρες της Απω Ανατολής. Συνέπεια του εντεινόμενου ανταγωνισμού αποτελεί η σταδιακή μείωση της παραγωγής δερμάτινων υποδημάτων στη χώρα μας καθώς, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, αρκετές παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν πλέον στραφεί στις εισαγωγές.

Αναφορικά με τα κανάλια διάθεσης, αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις διαθέτουν δικά τους καταστήματα λιανικής πώλησης μέσω των οποίων διακινούν τα προϊόντα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). Απ’ την άλλη πλευρά, οι βιομηχανικές μονάδες του κλάδου συνήθως διαθέτουν τα υποδήματά τους χονδρικώς. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, υποδήματα πωλούνται και από μεγάλα καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ, γεγονός που οξύνει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικού εμπορίου. Στα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της αγοράς συμπεριλαμβάνεται ακόμη η δυναμική που καταγράφει το γυναικείο κοινό σε ό, τι αφορά τη ζήτηση. Ετσι, αναφορικά με τη διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων, αξίζει να αναφερθεί ότι διαχρονικά η κατανάλωση γυναικείων υποδημάτων κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη των ανδρικών. Συγκεκριμένα, το 2008 εκτιμάται ότι τα δερμάτινα γυναικεία υποδήματα απέσπασαν μερίδιο 67% της εξεταζόμενης αγοράς. Κατ’ αναλογία, τα ανδρικά υποδήματα το ίδιο έτος αντιπροσώπευσαν το 33% της συνολικής αγοράς ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων.