ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναβάθμιση Eurobank, Αlpha Bank από Merrill Lynch

Στην αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Eurobank EFG και της Alpha Bank προχώρησε η Merrill Lynch, ενώ ως κορυφαίες επιλογές ο διεθνής οίκος ξεχωρίζει τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank EFG. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η βελτίωση της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με την ενσωμάτωση νέων υποθέσεων για τη βελτίωση των επιτοκιακών περιθωρίων του κλάδου και τη διενέργεια χαμηλότερων υποθέσεων.

Η Merrill Lynch αναβάθμισε σε «αγορά» τη σύστασή της για τη μετοχή της Eurobank EFG αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 12,8 ευρώ από 9,5 ευρώ που ήταν πριν. Σε ό, τι αφορά την Alpha Bank ο διεθνής οίκος επίσης αναβάθμισε σε «ουδέτερη» τη σύστασή του για τη μετοχή της Alpha Bank θέτοντας ως τιμή στόχο τα 12,8 ευρώ από 10,20 ευρώ που ήταν η προηγούμενη τιμή στόχος.

Για την Eurobank, η Merrill Lynch υπογραμμίζει ότι προχώρησε στην αύξηση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της εγχώριας τράπεζας, εκτιμώντας πως ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των καθαρών κερδών της Eurobank στο διάστημα 2009 – 2012 θα είναι 48% έναντι αντίστοιχης αύξησης 33% για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποδίδεται στην ισχυροποίηση των περιθωρίων των επιτοκιακών εσόδων καθώς και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των προβλέψεων μέχρι το 2012. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του διεθνούς οίκου, αν εφαρμοστούν οι εκτιμήσεις για ομαλοποίηση των επισφαλειών (119 μονάδες βάσης για τη Eurobank) στις εκτιμήσεις για τα έσοδα του 2011, ο λόγος τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) είναι 6 φορές με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2011, καθιστώντας τη μετοχή της Eurobank μία από τις πλέον ελκυστικές σε αποτίμηση τράπεζες στην Ευρώπη. Παράλληλα, ο μακροπρόθεσμος πολλαπλασιαστής Ρ/Ε υποδηλώνει τιμή άνω των 20 ευρώ για τη μετοχή της τράπεζας, ποσό διπλάσιο από τα τρέχοντα επίπεδα. Επίσης, η Merrill Lynch σημειώνει πως υπάρχουν πιθανότητες η Eurobank να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν προς το ελληνικό δημόσιο πριν από την αναμενόμενη περίοδο των πέντε ετών, γεγονός που θα αύξανε κατά 0,13 ευρώ ανά μετοχή τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή.

Για την Alpha Bank η Merrill Lynch αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά έσοδα της περιόδου 2010 – 2011 κατά 32% – 77% και εκτιμά ότι η μετοχή εμφανίζει περιθώριο ανόδου της τάξης του 24% από τα τρέχοντα επίπεδα για την τιμή της μετοχής. Ο διεθνής οίκος σημειώνει πως η τράπεζα διαθέτει ένα συγκριτικά αμυντικό χαρτοφυλάκιο δανείων, ωστόσο θεωρεί ότι σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνεται η διάθεση για ρίσκο οι άλλες ελληνικές τράπεζες θα υπεραποδώσουν.

Εντονο ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις μετοχές των τριών τραπεζών κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η μετοχή της Εθνικής ενισχύθηκε κατά 5,08%, της Eurobank κατά 4,09% και της Alpha κατά 3,59%.

Μετοχές

Η Merrill Lynch εκτιμά πως η Eurobank αντιπροσωπεύει την καλύτερη μακροπρόθεσμη ευκαιρία, όμως βραχυπρόθεσμα ξεχωρίζει την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας προβλέποντας καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας. Οι λόγοι για τους οποίους προτιμά την Εθνική Τράπεζα είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακή της θέση, το καλύτερο προφίλ που έχει σε ό, τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, την υψηλότερη κερδοφορία της αλλά και την καλύτερη «ορατότητα» αναφορικά με την πορεία των κερδών της.