ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυστηροί έλεγχοι στις ενδοομιλικές συναλλαγές

Σε διεθνή έρευνα της KPMG Global Transfer Pricing Services καταγράφηκε ότι πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως διευρύνουν και εντείνουν τους ελέγχους των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου, αναζητώντας νέες πηγές φορολογικών εσόδων.

Στην ίδια έρευνα παρουσιάστηκε η επιτακτική ανάγκη να εναρμονιστούν με τα νέα ή διευρυμένα καθεστώτα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κίνα.

Ολες οι ισχυρές οικονομίες που εφαρμόζουν ήδη κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών εντατικοποιούν τα ελεγκτικά τους προγράμματα και θεσπίζουν πιο αυστηρούς κανόνες, ενώ παράλληλα η συχνότητα των ελέγχων αυξάνεται, καθώς πολλές κυβερνήσεις αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία στην ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών και αναζητούν τρόπους προστασίας της φορολογικής τους βάσης.

Η έρευνα της KPMG εξετάζει λεπτομερώς τους κανόνες ενδοομιλικών τιμολογήσεων σε 60 χώρες.

Ο δρ Γεώργιος Μαυραγάνης, γενικός διευθυντής του Φορολογικού Τμήματος της KPMG Ελλάδας δήλωσε: «Καθώς τα κέρδη πολλών πολυεθνικών εταιρειών μειώνονται, οι φορολογικές αρχές αναμένεται να αυξήσουν τους φορολογικούς τους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε μία από τις δικαιοδοσίες τους θα λάβει ένα δίκαιο μερίδιο στα συρρικνωμένα φορολογικά έσοδα.

Η προοπτική αυτή θα αναγκάσει τις πολυεθνικές εταιρείες να υπερασπιστούν τις ενδοομιλικές τους τιμολογήσεις οπουδήποτε αυτές και αν λειτουργούν».