ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς θα πρέπει να επιλέγουμε ασφαλιστική εταιρεία

Η επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής θα πρέπει να γίνεται, σε συνεργασία με τον ασφαλιστή, και με γνώμονα την ικανότητα να αποπληρώνει άμεσα και με συνέπεια τον ασφαλισμένο. Το κλείσιμο τεσσάρων ασφαλιστικών του Ομίλου Ασπίς έδειξε ότι το μέγεθος μιας εταιρείας δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Οι επαγγελματίες του χώρου είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την οικονομική πορεία μιας εταιρείας. Ο πελάτης μπορεί ακόμα και να στοιχειοθετήσει νομική διεκδίκηση από τον ασφαλιστή του, ο οποίος τον κατηύθυνε να ασφαλιστεί π.χ. στην Ασπίδα, καθώς όφειλε να γνωρίζει ότι η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης είχε δεσμεύσει την περιουσία όλων των εταιρειών του ομίλου.