ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 8,3 εκατ. ευρώ οι καθαρές ζημίες της Επιλέκτου

Χωρίς πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006-2007 και 2007-2008 της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 23,2 εκατ. ευρώ το φετινό εννεάμηνο, από 36,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ διπλασιάστηκαν οι καθαρές ζημίες της περιόδου σε 8,3 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση. Στο ίδιο μοτίβο αναμένονται και τα αποτελέσματα της 12μηνης χρήσης που ανακοινώνονται την προσεχή εβδομάδα, ενώ βελτιωμένη εικόνα προσδοκάται από το προσεχές οικονομικό έτος 2009-2010.

Πραγματοποιώντας περίπου το 65% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό, η Επίλεκτος εμφανίζεται εκτεθειμένη σε πολλαπλούς κινδύνους, στη βάση της πτώσης της ζήτησης, αλλά και της δυσμενούς ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου. Περαιτέρω, η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει εν μέρει τη μείωση του κύκλου εργασιών στη συνειδητή απόφαση να μην προβεί σε εμπορία εκκοκκισμένου βάμβακος, την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, δεδομένης της ρευστής οικονομικής συγκυρίας.

Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινάει η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 10 MW στη Λάρισα, το οποίο ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου, από την θυγατρική Επίλεκτος Ενεργειακή. Τα εκτιμώμενα ετήσια έσοδα των 5,5 εκατ. ευρώ περίπου αναμένεται να καταγραφούν στη μεθεπόμενη χρήση (2010-2011), ενώ άμεσα δρομολογούνται πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση της δυνατότητας παραγωγής κατά 10 MW σε ετήσια βάση.