ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα

Δημοπράτηση έργου της ΕΥΑΘ

Τη δημοπράτηση έργου, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, για την ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Πεύκων ανακοίνωσε η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. Το έργο, που θα ανατεθεί έπειτα από διαδικασία ανοικτής δημοπράτησης, αφορά την κατασκευή 12 χιλιόμετρων αγωγών, που θα εξυπηρετήσουν τις περιοχές Βυζάντιο και Πηγές του Δήμου Πεύκων. Επειτα από την ολοκλήρωσή του, που υπολογίζεται σε 16 μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα εξυπηρετείται σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του δήμου, καθώς θα απομένουν ελάχιστες επεκτάσεις του δικτύου.

Αγόρασαν μετοχές της ΜΡΒ

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, προέβη χθες σε αγορά 60.000 μετοχών της Marfin Popular Bank, συνολικής αξίας 167.860,41 ευρώ. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα, ο κ. Δημήτριος Σπανοδήμος, διευθυντής διεύθυνσης και στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου, προέβη σε αγορά 1.370.000 μετοχών της Marfin Popular Bank, συνολικής αξίας 3.814.966,93 ευρώ. Ταυτόχρονα, στην πώληση 1.345.719 μετοχών της Marfin Investment Group, συνολικής αξίας 3.810.487,96 ευρώ, προχώρησε o κ. Σπανοδήμος. Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζα Ltd. και των εξηρτημένων εταιρειών προχώρησε στην πώληση 150.000 μετοχών της Marfin Popular Bank, συνολικής αξίας 417.664,48 ευρώ.

Αδεια για εμπορικό πάρκο στα Σπάτα

Εκδόθηκε από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο η οικοδομική άδεια για τις εργασίες κατασκευής της α΄ φάσης (περίπου 31.000

τ.μ.) του Εμπορικού Πάρκου στα Σπάτα Αττικής. Το έργο είναι ιδιοκτησίας της κατά 100% θυγατρικής της «ΓΙΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», όπως ανακοινώθηκε από τη REDS. Η λειτουργία του πάρκου αναμένεται το α΄ εξάμηνο του 2011.

Επιστροφή κεφαλαίου

Με νέα ονομαστική αξία 1,86 ευρώ ανά τίτλο και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,06 ευρώ ανά τίτλο, θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τις 29 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 1η Οκτωβρίου, ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 6η/10/2009.

Πώληση ιδίων μετοχών

Την πρόθεσή της να προβεί στο διάστημα από 28/09/2009 έως 29/10/2009 στην πώληση των 501.638 αποκτηθεισών ιδίων μετοχών, καθώς πρέπει να διατεθούν εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την απόκτησή τους, γνωστοποίησε η Τεχνική Ολυμπιακή.