ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανθεκτικοί στην κρίση οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι

Ισχυρότερη αντίσταση στη χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε πέρυσι παρουσίασαν οι μεγάλοι όμιλοι έναντι μεμονωμένων εταιρειών και μάλιστα οι 20 πιο κερδοφόροι ελληνικοί όμιλοι αντιπροσωπεύουν το 71% των κερδών EBITDA (λειτουργικά κέρδη) που πραγματοποίησε πέρυσι το ελληνικό επιχειρείν συνολικά.

Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη έκδοση της ICAP «Business leaders in Greece» στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι 200 πιο κερδοφόροι ελληνικοί όμιλοι, βάσει των κερδών EBITDA και δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών του έτους 2008.

Ενώ οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι σημείωσαν συνολική αύξηση τζίρου της τάξεως του 20%, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση περίπου 9% έναντι 13% που παρουσίασαν οι εταιρείες.

Οι 20 κορυφαίοι όμιλοι της κατάταξης κάλυψαν συνολικά ποσοστό 71% επί των συνολικών κερδών EBITDA, καθώς και το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι του πίνακα το 2008. Κορυφαίος όμιλος βάσει κερδοφορίας για το 2008 ανεδείχθη ο ΟΤΕ, ακολουθούμενος από τον όμιλο Εθνικής Τράπεζας και τον όμιλο Cosmote. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι η αύξηση 19% που σημειώθηκε συνολικά από τις 500 εταιρείες, δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση στα EBITDA, τα οποία υποχώρησαν κατά 13%. Οι 500 εταιρείες είναι αυτές που πραγματικά ξεχωρίζουν, αφού αντιπροσωπεύουν το 79% των κερδών EBITDA που σημείωσαν συνολικά οι 31.000 σχεδόν επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν.

Αξιοσημείωτες είναι οι μεταβολές που σημειώνουν στην κερδοφορία τους αυτές οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, από τις 500 πιο κερδοφόρες του 2007, το 65% παρουσίασε μείωση κερδών το 2008 και 124 βγήκαν εκτός λίστας. Αντίθετα, από τις 500 πιο κερδοφόρες του 2008, το 56% είχε αύξηση κερδών.

Για να συμπεριληφθεί μία εταιρεία στην κατάταξη των πιο κερδοφόρων το 2008, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA διαμορφώθηκε σε 5,25 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 11% σε σχέση με το όριο των 5,90 εκατ. ευρώ του 2007.

Οι 500 συνολικά εταιρείες της φετινής κατάταξης παρουσίασαν 4,3 δισ. ευρώ λιγότερα κέρδη απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περσινές. Στην πρώτη εικοσάδα των πλέον κερδοφόρων εταιρειών, η πλειοψηφία παρέμεινε σταθερή, με τις 16 εκ των 20 εταιρειών να εμφανίζονται στην κορυφή τόσο το 2008 όσο και στην αντίστοιχη κατάταξη κατά το 2007. Παρόλο που αυτές οι 20 επιχειρήσεις παρουσίασαν συνολική μείωση EBITDA 2,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2007, αντιπροσωπεύουν το 38% του συνολικού EBITDA όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, γεγονός που ισχυροποιεί το συμπέρασμα ότι η υψηλή κερδοφορία χαρακτηρίζει έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών.