ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνδυνος να σταματήσει ο εφοδιασμός της χώρας με βιοκαύσιμα

Για σοβαρότατη κρίση στην αγορά βιοκαυσίμων, η οποία θα πλήξει και τους αγρότες, κάνει λόγο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων (ΕΣΠΑΒ). Σε σχετική ανακοίνωσή του επισημαίνει τον κίνδυνο να σταματήσει από 1ης Οκτωβρίου ο εφοδιασμός της χώρας με βιοκαύσιμα, επειδή τα συναρμόδια υπουργεία (Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών) αρνούνται να εκδώσουν κοινή υπουργική απόφαση προσωρινής κατανομής των ποσοτήτων βιοκαυσίμων για την κάθε εταιρεία, όπως προβλέπει ο νόμος.

Από τον περασμένο Ιούνιο ο εφοδιασμός της χώρας με βιοντίζελ πραγματοποιείται με βάση άτυπη προσωρινή κατανομή που ισχύει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, όπως υποστηρίζει ο ΕΣΠΑΒ, τα διυλιστήρια δεν θα έχουν τη δυνατότητα παραλαβής βιοντίζελ, που σημαίνει ότι θα διακοπεί από 1ης Οκτωβρίου ο εφοδιασμός της χώρας με βιοντίζελ. H παρεμβολή των εκλογών εκτιμά ο Σύνδεσμος θα οδηγήσει σε μεγάλης διάρκειας διακοπή που θα έχει πολλαπλές συνέπειες κατ’ αρχήν στην ανταπόκριση της χώρας στις δεσμευτικές της υποχρεώσεις έναντι της E.E. για τα ποσοστά υποκατάστασης των συμβατικών καυσίμων κίνησης από βιοκαύσιμα. Πρόβλημα στον κλάδο παραγωγής που θα υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα αλλά και στην απορρόφηση των ενεργειακών καλλιεργειών από τους αγρότες. Προς αποφυγήν αυτών των επιπτώσεων ζητάει από τα συναρμόδια υπουργεία έκδοση προσωρινής KYA (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την κατανομή των βιοκαυσίμων το 2009, η ισχύς της οποίας θα πάψει με την έκδοση της οριστικής, αίτημα που φαίνεται να μην έχουν κάνει αποδεκτό τα συναρμόδια υπουργεία.

Το υπουργείο Ανάπτυξης σε ανακοίνωση – απάντηση στον ΕΣΠΑΒ δεν αφήνει κανένα περιθώριο για έκδοση προσωρινής απόφασης. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά «εστιάζει τις προσπάθειές του στην έκδοση απόφασης για την οριστική κατανομή των ποσοτήτων βιοντίζελ, προκειμένου να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι». Το υπουργείο Ανάπτυξης κάνει λόγο για 19 συνολικά φακέλους από παραγωγούς και εισαγωγείς που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κατανομή 182.000 χιλιόλιτρων βιοντίζελ το 2009-2010 και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Επισημαίνει, τέλος, ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για πρώτη φορά αποτυπώνει σε νόμο τη μεθοδολογία και τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογούνται οι επενδυτές στον τομέα, συντελώντας στη δημιουργία σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική χρήση βιοκαυσίμων, σε υποκατάσταση του 2% της συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στον τομέα των μεταφορών, από το 2005 που εφαρμόστηκε πρώτη φορά και σταδιακά του 5% μέχρι το 2010.