ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προωθεί την αύξηση η Aspis Bank

Την Τράπεζα της Ελλάδος επισκέφθηκε χθες η διοίκηση της Aspis Bank ενημερώνοντας τους επιτελείς της κεντρικής τράπεζας για την πρόοδο των διαδικασιών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Οι άνθρωποι της Aspis Bank ενημέρωσαν τους επιτελείς της Εποπτείας για την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και τις επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί με ξένους οίκους για την επιλογή του αναδόχου. Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποφασιστεί στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας τον περασμένο Ιούλιο, σύμβουλος έκδοσης είναι η Eurobank ΑΕΠΕΥ. Στο μεταξύ σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Λονδίνο ο διευθύνων σύμβουλος της Aspis Bank κ. Χρήστος Σορώτος όπου θα πραγματοποιήσει νέο κύκλο επαφών με ξένους οίκους που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το εγχείρημα. Σύμφωνα με πληροφορίες αριθμός χρηματοοικονομικών οίκων έχουν δείξει ισχυρό ενδιαφέρον για να αναλάβουν το εγχείρημα και η διοίκηση της Aspis Bank αναμένεται να ανακοινώσει την επιλογή της είτε στο τέλος της εβδομάδας είτε αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση. Ενας από τους λόγους που δημιουργούν αισιοδοξία στη διοίκηση της τράπεζας για την επιτυχία της αύξησης είναι το έντονο ενδιαφέρον των ξένων οίκων να αναλάβουν το εγχείρημα. Σημειώνεται ότι η αμοιβή του αναδόχου δεν είναι σταθερή αλλά θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ενδιαφέρον για την κάλυψη των αδιάθετων δικαιωμάτων, που θα προκύψουν λόγω της αδυναμίας του μητρικού ομίλου της Ασπίς Πρόνοια να καλύψει πλήρως το ποσοστό συμμετοχής του, έχουν δείξει τραπεζοασφαλιστικοί όμιλοι τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Τις διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιήσει ο διεθνής οίκος που θα επιλεγεί. Θα εκδοθούν 128 εκατομμύρια νέες μετοχές οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της τράπεζας με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά. Η τιμή διάθεσης δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Ασπίς Πρόνοια ελέγχει το 67% των μετοχών της τράπεζας. Αν δεν ασκηθούν τα δικαιώματα η συμμετοχή του ομίλου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα περιοριστεί περίπου στο 23%.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην τράπεζα από τη διακοπή της λειτουργίας του μητρικού ασφαλιστικού ομίλου η Aspis Bank σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι κύριες δραστηριότητές της δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από τις εξελίξεις στις ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου. Υπολογίζεται ότι από τη συμμετοχή της Aspis Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, που ανέρχεται σε 9,97%, τα αποτελέσματα της τράπεζας για την εφετινή χρήση θα επιβαρυνθούν κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια θα μειωθούν κατά 5 εκατ. ευρώ, λόγω του μηδενισμού της αξίας των μετοχών της εταιρείας στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας.

Επάρκεια ρευστότητας

Η γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών και η επιτυχία της αύξησης αποτελούν τη μεγάλη προτεραιότητα της διοίκησης.

Η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα ρευστότητας καθώς πέραν της ενίσχυσης των καταθέσεων στο πρώτο εξάμηνο (+11%) η τράπεζα είχε ολοκληρώσει την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 424 εκατ. ευρώ δημιουργώντας «απόθεμα ρευστότητας».

Παρόλα αυτά η είσοδος νέων στρατηγικών μετόχων και η δημιουργία νέων προοπικών για την τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθησυχασμό της πελατειακής βάσης της Aspis Bank, και την αντιμετώπιση της κρίσης χωρίς αναταράξεις.

Στο πρώτο εξάμηνο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 132 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 8,8% σε ενοποιημένη βάση και σε 10,4% σε ατομική βάση.