ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αναμονή η Ε.Ε. για το δικαίωμα βέτο του Δημοσίου στον ΟΤΕ

Επιμένει η Ευρωπαϊκή Ενωση στις αιτιάσεις της για καταχρηστικά δικαιώματα βέτο του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ. Διατηρεί, ωστόσο, στάση αναμονής προκειμένου να εξετάσει την ελληνική επιχειρηματολογία.

Σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος κ. Τσ. Μακρίβι στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Ν. Χουντή, τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος 3676/2008 («Κύρωση της σύμβασης πώλησης μετοχών και της συμφωνίας μετόχων μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG») στο ελληνικό Δημόσιο είναι ταυτόσημα με τα δικαιώματα που του παρέχει ο ν. 3631/2008 – γνωστός και ως τροπολογία Αλογοσκούφη για τον ΟΤΕ. «Τα δικαιώματα αρνησικυρίας του ελληνικού Δημοσίου στον OTE (Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), όπως προβλέπονται στον νόμο 3676/2008, δηλαδή η διάλυση, η θέση σε εκκαθάριση και η συγχώνευση του ΟΤΕ, καθώς και οποιαδήποτε μεταφορά, μεταβολή ή εκχώρηση στρατηγικής σημασίας στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, είναι ουσιωδώς τα ίδια με τα απαριθμούμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του ν. 3631/2008 για τις επενδύσεις σε ανώνυμες εταιρείες εθνικής στρατηγικής σημασίας», αναφέρει ο κ. Μακρίβι στη σχετική απάντηση. Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο ν. 3631/2008 αποτελεί ήδη αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, στην οποία η Κομισιόν έχει απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη. Οι κοινοτικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή εξετάζουν το περιεχόμενο της απάντησης που έχει δώσει στην Αιτιολογημένη Γνώμη της επιτροπής η ελληνική πλευρά.

Στο μεταξύ, κατά την περαιτέρω εξέταση του νόμου 3676/2008, η Κομισιόν ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες για τα δικαιώματα αρνησικυρίας όσον αφορά τη νομική φύση τους και τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ασκούνται αυτά. «Η Επιτροπή», καταλήγει ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς στην απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, «έλαβε τη νέα απάντηση των ελληνικών αρχών και επί του παρόντος την εξετάζει. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η επιτροπή θεωρεί ότι, πριν προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, είναι αναγκαίο να εξετάσει την απάντηση των ελληνικών αρχών».