ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

O ΔΗΚΤΗΣ

Εξετάζονται οι επιπτώσεις στην Commercial Value

Την Πέμπτη, αναμένεται η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΕΙΑ, προκειμένου να εξετάσει το θέμα της Commercial Value και των επιπτώσεων που έχει στα αποθέματα της εταιρείας η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των δύο εταιρειών της Ασπίς Πρόνοια. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η επίπτωση περιορίζεται στα 4,6 εκατ. ευρώ και προκύπτουν από τις μετοχές της Ασπίς Πρόνοια, που έχει στην κατοχή της η Commercial. Τα ερωτήματα της εποπτικής αρχής αφορούν ακίνητα στα οποία η εταιρεία έχει επενδύσει στην Κύπρο και τα οποία εμφανίζονται να έχουν υπερτιμηθεί κατά 750%, ενώ προβληματισμό δημιουργεί επίσης η δυνατότητα συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αspis Βank.

Αλλες δύο εταιρείες πληροφορικής εκτός Χ. Α. Στο 95,3% έφτασε η συμμετοχή της Info-Quest στο πέρας της δημόσιας πρότασής της, για την εξαγορά των μειοψηφιών της Rainbow Computer, ενώ στο όριο του 90% βρίσκεται η MIG για τη θυγατρική της SingularLogic. Πάντως, η ευκολία με την οποία έφτασαν οι προτείνοντες να ελέγξουν τις θυγατρικές τους, σημαίνει ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας ήταν μάλλον ευχαριστημένοι με το περιεχόμενο της πρότασης.

Αναβάθμιση έξι τραπεζών

Σε αναβάθμιση των συστάσεών της και αύξηση των τιμών – στόχων για τις μετοχές έξι εγχώριων τραπεζών προχώρησε η HSBC. Οπως σημειώνεται στην έκθεση της HSBC, οι αναβαθμίσεις συνδέονται με τις βελτιωμένες εκτιμήσεις για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, αλλά και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Η HSBC έθεσε νεα τιμή στόχο για την Εθνική Τράπεζα τα 29 ευρώ (από 24 ευρώ πριν), για τη Eurobank τα 10,8 ευρώ (από 7,7 ευρώ), για την Alpha Bank τα 11,9 ευρώ (από 8,1 ευρώ πριν), για την Πειραιώς τα 11,6 ευρώ (από 7,4 ευρώ), για την Τράπεζα Κύπρου τα 6,3 ευρώ (από 4,1 ευρώ) και για τη Marfin Popular Bank τα 2,6 ευρώ (από 2 ευρώ που ήταν η προηγούμενη τιμή).

Οι «μεγάλοι» διεκδικούν έργα από τους «μικρούς»

Την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τις κατασκευαστικές εταιρείες μικρότερων εργοληπτικών τάξεων επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οι μεγαλύτεροι όμιλοι, αυξάνοντας κι άλλο το μερίδιο αγοράς τους. Αν και δεν είναι ξεκάθαρα τα οφέλη της εν λόγω τακτικής (σε τάξεις χαμηλότερες της Δ΄), πληροφορίες αναφέρουν ότι κορυφαίος κατασκευαστικός όμιλος έχει συστήσει εταιρεία μικρότερη της Δ΄ τάξης και κατέρχεται σε διαγωνισμούς, προσφέροντας εκπτώσεις της τάξεως του 50%. Πρόκειται για έργα ιδιαίτερα μικρού προϋπολογισμού, που σαφώς δεν προσφέρουν σοβαρά οικονομικά οφέλη, τη στιγμή που ο ίδιος όμιλος διεκδικεί συμβάσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η παροχή τέτοιων εκπτώσεων αρκεί για να σπρώξει τις μικρότερες εταιρείες προς τη χρεοκοπία, δεδομένης της έλλειψης έργων και των καθυστερήσεων στις πληρωμές από την πλευρά του Δημοσίου.

Παράπλευρες απώλειες από τη φυγή της Τhyssen

Παράπλευρεςαπώλειες και για άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας προκαλεί η απόφαση του ομίλου της ThyssenKrupp να αποχωρήσει από όλες τις εταιρείες στην Ελλάδα στις οποίες έχει μειοψηφική συμμετοχή μέσω της θυγατρικής της ThyssenKrupp Services A. G., λόγω εκτεταμένων οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον γερμανικό όμιλο ενό ψει και της διεθνούς ύφεσης. Σύμφωνα με την Μπήτρος αποφασίστηκε η λύση και η εκκαθάριση της εταιρείας Μπήτρος Thyssen που είχε συσταθεί με τη θυγατρική της γερμανικής εταιρείας. Η Μπήτρος Thyssen το 2008 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 3.035.937 ευρώ (1,1% του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Μπήτρος Συμμετοχική), ενώ τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 95.501 ευρώ. H λύση της Μπήτρος Thyssen δεν θα έχει επιπτώσεις στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Μπήτρος Συμμετοχική, δεδομένου ότι ο όμιλος θα εξακολουθήσει να εμπορεύεται υπό τους ίδιους όρους μέσω της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ.