ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση παραγωγής 4,6% η AIG Greece

Αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2009 το σύνολο της ασφαλιστικής παραγωγής των δύο εταιρειών της AIG Greece (AIG Ελλάς και National Union Fire Insurance – εταιρείες μέλη της Chartis), φθάνοντας τα 49,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2009 θα αγγίξει τα 68 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2008. Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται στη διαμόρφωση του δείκτη ζημιών στο 60,1% των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων, στη συγκράτηση του δείκτη γενικών εξόδων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων συμβολαίων στο 6,6% των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και στη διαμόρφωση του μεικτού δείκτη (combined ratio) στο 88,7%.

Ο τομέας εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων αντιστοιχεί στο 44% του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της AIG Greece, ενώ ο τομέας των προσωπικών ασφαλίσεων αντιστοιχεί στο 56%. Στον τομέα των επιχειρηματικών ασφαλίσεων η αύξηση της παραγωγής ξεπέρασε το 6%. Την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση ασφαλίστρων παρουσίασαν οι ασφαλιστικές λύσεις για την περιβαλλοντική και την αστική ευθύνη των επιχειρήσεων, την ανάκληση προϊόντων και την απαγωγή. Επίσης και η σειρά προϊόντων smart business solutions, τα οποία απευθύνονται σε περισσότερους από 400 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.