ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φως στην άκρη του τούνελ διαφαίνεται για τη χειμαζόμενη κλωστοϋφαντουργία

Ενώπιον μιας σημαντικής ευκαιρίας για την ανατροπή του επιχειρηματικού κλίματος βρίσκεται ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, ύστερα από τουλάχιστον έξι έτη συνεχούς συρρίκνωσης. Η τόνωση της ζήτησης για ελληνικά προϊόντα, η οποία παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2010 και συνεχίζεται και κατά τους πρώτους μήνες του 2011, είχε ως συνέπεια την αύξηση των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών ειδών, τάση που σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών του βάμβακος έθεσε σε τροχιά ανόδου τον κύκλο εργασιών και οδήγησε σε μείωση ζημιών αρκετές εισηγμένες. Ωστόσο, η διαφαινόμενη ανάκαμψη χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά εύθραυστη» από τους εκπροσώπους του κλάδου, οι οποίοι τονίζουν ότι απαιτείται η δρομολόγηση σειράς πρωτοβουλιών με στόχο κυρίως τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων. «Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ειδών αυξήθηκαν κατά 15% το 2010 ενώ ανάλογη πορεία κατέγραψαν και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους», επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), κ. Ελ. Κούρταλης, υπογραμμίζοντας ότι αρκετά μέλη του συνδέσμου προγραμματίζουν νέες επενδύσεις για το 2012. Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι εάν δεν υπάρξουν κινήσεις εκ μέρους της Πολιτείας, κυρίως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής, της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, καθώς και της στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η ανάκαμψη των εξαγωγών δεν μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι θετικότερο συνολικά για τον κλάδο.

Συναφής είναι επίσης η άποψη του αντιπροέδρου του ΣΕΒΚ και προέδρου της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας, κ. Ευ. Δοντά. Σχολιάζοντας τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, πρόσφατη μελέτη του οποίου προβλέπει την αύξηση των επενδύσεων κατά 127,4% φέτος στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας, ο κ. Δοντάς κάνει λόγο για υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις που δύσκολα μπορούν να επαληθευθούν στην πράξη. Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι η κάμψη της εγχώριας αγοράς καλύπτεται σε έναν βαθμό από την τόνωση των εξαγωγών και διατυπώνει την άποψη ότι αυτή θα μπορούσε να γίνει μια δημιουργική οδός εξόδου από την ύφεση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος. «Η ανεξέλεγκτη αύξηση της τιμής του βάμβακος αφενός συνεισφέρει στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, αφετέρου όμως αυξάνει το ύψος των αποθεμάτων και καθιστά επιτακτική τη συνεργασία του τραπεζικού συστήματος για τη στήριξη των προσπαθειών των επιχειρήσεων», σημειώνει ο κ. Δοντάς. Σε ό,τι αφορά την εταιρεία Επίλεκτος, ο όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών και μείωση των ζημιών του κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης (Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011), ενώ αντίστοιχη θα είναι η εικόνα και για το σύνολο του έτους.

Θετική εικόνα παρουσίασε επίσης η Νηματουργία Βαρβαρέσου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι η εισηγμένη αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας άγγιξε τα 8,18 εκατ. ευρώ το φετινό τρίμηνο από 5,85 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ μετέτρεψε τις ζημίες μετά φόρων ύψους 925.000 ευρώ σε κέρδη ύψους 378.000 ευρώ. Η τόνωση των εξαγωγών αποτέλεσε προτεραιότητα και της διοίκησης της Βαρβαρέσου, με το ποσοστό τους να διευρύνεται σε 75% επί του συνολικού τζίρου για το τρίμηνο. Μείωση των ζημιών πέτυχε επίσης η Μουζάκης σε εταιρικό επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρότι ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 16%.

Ποιες συνεχίζουν να πλήττονται

Δεν λείπουν ωστόσο και τα παραδείγματα επιχειρήσεων που συνεχίζουν να πλήττονται από τη δυσμενή κατάσταση της εγχώριας αγοράς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ελληνικής Υφαντουργίας, η οποία παρουσίασε αύξηση των ζημιών της και κάμψη του τζίρου της στο εννεάμηνο, παρά το γεγονός ότι ο τζίρος της στα είδη denim σε ποσοστό 95% αφορά εξαγωγές. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Γ. Ακκά, το θέμα της ρευστότητας αποτελεί προτεραιότητα για την εισηγμένη στην παρούσα φάση, καθώς η τιμή του βάμβακος σχεδόν τριπλασιάστηκε το πρώτο τετράμηνο του έτους, ενώ το κράτος τής οφείλει σε επιστροφές ΦΠΑ συνολικά ποσά 6 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εξεταστεί στην επερχόμενη τακτική γενική συνέλευση. Τέλος, η Ελφίκο, προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα, προγραμματίζει την πώληση του πλεονάζοντος μηχανολογικού της εξοπλισμού και επιδιώκει την αξιοποίηση των ακινήτων της.