ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Ανοδος 0,47% κατεγράφη την πρώτη εβδομάδα στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ στα 6,396 δισ. ευρώ λόγω των θετικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εξωτερικού και των ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού παρά τις εκροές 458.000 ευρώ και 3,027 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στην κατηγορία των Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 1,97% και διαμορφώθηκε στα 677,09 εκατ. ευρώ με εκροές μεριδίων ύψους 834.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού η αναιμική άνοδος στη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,10%, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,68% στα 882,83 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία σημειώθηκαν και εκροές μεριδίων ύψους 14,2 εκατ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο 1% στα 869,32 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,01%. Παράλληλα στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές ύψους 1,058 εκατ. ευρώ. Στα διαχείρισης διαθεσίμων το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 882,83 εκατ. ευρώ με εκροές 14,2 εκατ. ευρώ και μέση εβδομαδιαία απόδοση 0,10%. Τα μετοχικά Funds of Funds είχαν τις υψηλότερες εισροές 183,2 χιλιάδων ευρώ.