ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα 10 SOS που κόβουν τα τραπεζικά δάνεια

Η κρίση αλλάζει τους κανόνες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες θέτουν πιο αυστηρά κριτήρια για νέα δάνεια ή να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις παλαιότερων. Δέκα «σημεία συναγερμού» έχουν θέσει οι τράπεζες πριν κόψουν την πίστωση. Ανάμεσα στ’ άλλα εξετάζουν:

– Αν οι επιχειρήσεις καλύπτουν επενδύσεις παγίων με βραχυπρόθεσμο δανεισμό ή με πιστώσεις προμηθευτών.

– Αν οι ημέρες είσπραξης των υποχρεώσεων είναι διπλάσιες από τον μέσο όρο του κλάδου.

– Αν οι συνολικές τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το 40% του κύκλου εργασιών.