ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαισιόδοξα τα διευθυντικά στελέχη για την πορεία της οικονομίας

«Πρόσκαιρη ανάσα» χαρακτηρίζει η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων διευθυνόντων συμβούλων (CEOs) την πρόσθετη δανειακή σύμβαση της χώρας μας και την εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙ, εκτιμώντας επίσης ότι το δημόσιο χρέος δεν είναι μακροχρόνια βιώσιμο. Η τελευταία τριμηνιαία έρευνα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP (CEO Index), η οποία απεικονίζει τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για το δεύτερο τρίμηνο του 2011, πιστοποιεί την απότομη αντιστροφή του κλίματος, με πτώση του γενικού δείκτη στις 89 μονάδες και του δείκτη της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στις 100 μονάδες, ήτοι στα επίπεδα του αντίστοιχου τριμήνου του 2010. Στην αρνητική πορεία των δεικτών φαίνεται ότι συνέβαλε η αβεβαιότητα για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών δανειακών αναγκών της χώρας, η οποία συνοδεύθηκε με επιδείνωση του εσωτερικού πολιτικού κλίματος κατά τη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Σημειώνεται ότι η έρευνα της ΕΑΣΕ πραγματοποιήθηκε την περίοδο από 22 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011. Επιπλέον, αυξήθηκε σε 93% από 86% το προηγούμενο τρίμηνο το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη, ενώ ανάλογη είναι η απαισιοδοξία των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά, που αποτυπώνεται σε μείωση του δείκτη στις 127 μονάδες. Ωστόσο, ο δείκτης για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις παρέμεινε σταθερός έναντι κάμψης στους λοιπούς τομείς, ενώ οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δείχνουν να διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το επόμενο έτος. Από την άλλη πλευρά, αρνητικές παραμένουν οι προσδοκίες των διευθυντικών στελεχών για το επόμενο έτος, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί στις 103 μονάδες από 116 που ήταν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Πτώση κατέγραψε επίσης ο δείκτης τρεχουσών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, έναντι του προηγούμενου έτους, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα ανοδικής πορείας, όμως διαπιστώνονται σημαντικές κλαδικές διαφοροποιήσεις, με τη βιομηχανία να παρουσιάζει αύξηση, έναντι μείωσης στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Σημειώνεται, τέλος, ότι μόλις το 19% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο πρόσθετος δανεισμός θα ωθήσει τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, ενώ μόνο 1 στους 5 πιστεύει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι μακροχρόνια βιώσιμο.