ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την πώληση μεριδίου της σε θυγατρική στην Τουρκία προωθεί η Eurobank

Σε αρχικές συζητήσεις για την πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου της θυγατρικής της στην Τουρκία, Eurobank Tekfen, βρίσκεται η Eurobank ΕFG.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ομίλου, «στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η ενδεχόμενη διάθεση του πλειοψηφικού μεριδίου της τουρκικής τράπεζας θα επιτρέψει την ανακατανομή πόρων για την ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank EFG σε χώρες όπου κατέχει σημαντική παρουσία και, παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, τα επενδεδυμένα κεφάλαια του ομίλου στη θυγατρική στην Τουρκία προσεγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ ενώ η παροχή ρευστότητας εκτιμάται σε 600 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 2006 ο όμιλος Eurobank είχε αποκτήσει το 70% της Tekfen αντί 182 εκατ. ευρώ.

Στελέχη του ομίλου Euro-bank σημειώνουν ότι με την πώληση της Tekfen θα ολοκληρωθούν οι κινήσεις αναδιάταξης των δυνάμεων στο εξωτερικό. Σημειώνουν ότι η τουρκική αγορά -όπως και της Πολωνίας όπου επίσης πουλήθηκε το πλειοψηφικό πακέτο της θυγατρικής Polbank- εμφάνιζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, θα έπρεπε να υποστηριχθούν με μεγάλη ρευστότητα, που στη σημερινή συγκυρία δεν είναι εφικτό. Επιπλέον, τονίζουν, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Πολωνία το μερίδιο αγοράς ήταν μικρό και για την απόκτηση κρίσιμης μάζας, απαιτούνταν μεγάλες επενδύσεις. Τέλος, σημειώνουν ότι με τις κινήσεις αυτές απελευθερώνεται ρευστότητα και εξοικονομούνται κεφάλαια θωρακίζοντας τον ισολογισμό του ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους ανακοινώθηκε συμφωνία για την πώληση του 70% της θυγατρικής της στην Πολωνία Polbank EFG στην αυστριακή τράπεζα Raiffeisen αντί 490 εκατ. ευρώ. Με την κίνηση αυτή ενισχύεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank κατά 125 μονάδες βάσης ενώ παράλληλα απελευθερώνεται ρευστότητα για τον όμιλο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Eurobank διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό, 13%, στη νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση της Polbank και της Raiffeisen.

Στελέχη της τράπεζας σημειώνουν ότι στις υπόλοιπες χώρες ο όμιλος διαθέτει την κρίσιμη μάζα που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη και τονίζουν ότι το δίκτυο εξωτερικού θα συνεισφέρει τη φετινή χρονιά κέρδη ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου το ενεργητικό του ομίλου έφτανε τα 83,2 δισ. ευρώ ενώ διαθέτει ένα δίκτυο 1.600 σημείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.