ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως τα τέλη του έτους η πώληση του 70% της Tekfen, θυγατρικής της Eurobank

Εως το τέλος του χρόνου εκτιμά η διοίκηση του ομίλου της Efg Eurobank ότι θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση του 70% της θυγατρικής της, Tekfen στην Τουρκία. Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι διοικήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank για την περαιτέρω κεφαλαιακή τoυς θωράκιση, στο πλαίσιο και των σαφών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους και τον περιορισμό του κόστους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank κ. Νίκου Καραμούζη στο Bloomberg η πώληση της Tekfen θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Tier 1) 80 μονάδες βάσης, ενώ επιπλέον 30 μονάδες βάσης θα προσθέσει η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ που προγραμματίζει η τράπεζα. Η Efg Eurobank έχει αποφασίσει επίσης τη χρήση των γενικών προβλέψεων που έχει ήδη σχηματίσει για κάλυψη μελλοντικών ζημιών ύψους 220 εκατ. ευρώ, κίνηση που επίσης θα ανεβάσει τον δείκτη κατά 50 μονάδες βάσης.

Επίσης, από τον Απρίλιο έχουν δρομολογηθεί κι άλλες κινήσεις για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας. Πρόκειται για την απορρόφηση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ που ολοκληρώθηκε και την πώληση του 70% της Polbank στην Πολωνία έναντι τιμήματος 490 εκατ. ευρώ, που συνοδεύθηκε με τη στρατηγική συνεργασία με τη Raiffeisen Bank International. Οπως εξήγησε ο κ. Καραμούζης, ήδη η απορρόφηση της ΔΙΑΣ και η συμφωνία στην Πολωνία, που έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί διαμορφώνουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 στο 6%, πάνω δηλαδή από το ελάχιστο όριο που είχε τεθεί από τα πρόσφατα τεστ αντοχής, δηλαδή στο 5%.

Η Eurobank Tekfen ιδρύθηκε το 1989 και το 2007 η Eurobank EFG εξαγόρασε το 70% της τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα μια στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο Tekfen, που διαθέτει περίπου το 30% της τουρκικής τράπεζας. Κατά το διάστημα, από την εξαγορά της έως σήμερα, η Eurobank Tekfen έχει σχεδόν διπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο το οποίο ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας το δίκτυο το οποίο αριθμεί 57 υποκαταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα. Σήμερα, η Eurobank Tekfen αποτελεί μια αυτόνομη τράπεζα στην Τουρκία με έμφαση στην τραπεζική επιχειρήσεων.

Ο κ. Καραμούζης δήλωσε ότι ο όμιλος δεν σκοπεύει προς το παρόν να προχωρήσει σε πώληση άλλων μονάδων της διεθνούς δραστηριότητας του ομίλου, που εκτείνεται εκτός από την Ελλάδα, σε Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σερβία, Ουκρανία, Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο και Κύπρο.

Σημειώνεται ότι την πώληση του 20% της Finansbank στην Τουρκία έχει ανακοινώσει και ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας.

Αlpha Bank και Πειραιώς

Η Alpha Bank έχει ανακοινώσει τη διεύρυνση των επιλογών της για την κεφαλαιακή της θωράκιση μέσω της δυνατότητας έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ποσοστού έως 10% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου της τράπεζας, δηλαδή 345 εκατ. ευρώ.

Στην εκτίμηση του δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης σε 8,2% το 2012, δεν περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω αύξησης, καθώς και οι πρωτοβουλίες ενεργής διαχείρισης των στοιχείων του ισολογισμού και η εφαρμογή του προγράμματος περιορισμού του κόστους.

Η τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Standard Chartered PLC, σχετικά με την πιθανότητα εξαγοράς της Piraeus Bank Egypt, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία.

Οπως έχει ανακοινώσει ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου σχετικό αίτημα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence), ενώ οι δύο πλευρές διερευνούν επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς του trade finance, των πληρωμών και του project finance.

Στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνεται η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, κινήσεις που θα ενισχύσουν τον δείκτη των κυρίων βασικών κεφαλαίων με βάση το δυσμενές σενάριο στο 6,3% το 2012.