ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προθεσμία μιας εβδομάδας για απόδοση ασφαλίστρων θέτει η ΤτΕ

Πλήρη ανατροπή των πρακτικών που ισχύουν σήμερα στην ασφαλιστική αγορά φέρνει το σχέδιο απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος που ρυθμίζει θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και επιβάλλει την απόδοση των ασφαλίστρων εντός μιας εβδομάδας από την είσπραξή τους. Το πρόβλημα της καθυστέρησης στην απόδοση ασφαλίστρων αγγίζει κυρίως τα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτου, τα οποία ενώ εισπράττονταν από τους ασφαλισμένους, παρακρατούνταν από τους ασφαλιστές και αποδίδονταν στις εταιρείες με σημαντική καθυστέρηση.

Η σημερινή πρακτική επιτρέπει την απόδοση των ασφαλίστρων με καθυστέρηση δύο ή τριών μηνών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δίμηνο αποτελεί τον στόχο που έχουν θέσει οι εταιρείες του κλάδου από την αρχή του 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πρόσφατα, δηλαδή το 2010, ο χρόνος απόδοσης των ασφαλίστρων επεκτεινόταν πέραν του εξαμήνου και σε ορισμένες περιπτώσεις έφθαναν ακόμη και τον ένα χρόνο, με αποτέλεσμα τα ανείσπρακτα ασφάλιστρα να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Η προθεσμία της μιας εβδομάδας που επιχειρεί η ΤτΕ αποσκοπεί στο να βάλει τέλος σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς πίστωσης που απολάμβαναν οι διαμεσολαβητές της ασφάλισης και το οποίο, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών για το 2009, είχε οδηγήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικτύου των ασφαλιστών προς τις εταιρείες στο αστρονομικό ύψος των 990 εκατ. ευρώ.

Αν και για το 2010 δεν υπάρχουν στοιχεία, εκτιμάται ότι το ποσό αυτό περιορίστηκε χωρίς, ωστόσο, το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Από το 2011 οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Εθνική Ασφαλιστική αλλά και άλλες, επιχείρησαν την αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής προς το δίκτυο και δεν είναι τυχαίο ότι η νέα πολιτική που επιδιώκεται να υιοθετήσουν οι εταιρείες, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια το κλείσιμο μεγάλων γραφείων που δεν είχαν διαθέσιμη ρευστότητα ώστε να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Πληροφορίες από την αγορά κάνουν λόγο για 30 – 40 εκατ. ευρώ που έχουν υπεξαιρεθεί, ενώ η περαιτέρω αυστηροποίηση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλίστρων εκτιμάται ότι θα θέσει εκτός αγοράς αρκετούς επαγγελματίες του κλάδου, που επιβίωναν μέχρι σήμερα μέσα από το άτυπο σύστημα της πίστωσης με βάση το οποίο είχαν γαλουχηθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Εκπρόσωποι της αγοράς θεωρούν ότι η λύση στο πρόβλημα θα προέλθει μέσα τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών που θα πρέπει να αναπτύξουν δικά τους συστήματα είσπραξης, απελευθερώνοντας το δίκτυο από τις διαδικασίες είσπραξης. Η εποπτική αρχή έχει καλέσει τους αρμόδιους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως το τέλος Αυγούστου και όπως προβλέπει το σχέδιο, η παρακράτηση ασφαλίστρων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε οριστική διαγραφή του διαμεσολαβητή από το Μητρώο.