ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε λειτουργικό επίπεδο ξεκινά η συγχώνευση ΟΤΕ – Cosmote

Επί το έργον η συγχώνευση των εταιρειών ΟΤΕ και Cosmote. Η διοίκηση του οργανισμού επιδιώκει σε πρώτη φάση τη δημιουργία ενιαίων γενικών διευθύνσεων, στις οποίες θα ενοποιηθούν βασικές επιχειρησιακές και εμπορικές λειτουργίες των δύο επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητες στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Επίσης στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου λιανικής πώλησης, που θα έχει ως βασικό κορμό του το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός.

Στο πλαίσιο αυτό η μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. σχεδιάζει το κλείσιμο περίπου 79 καταστημάτων ΟΤΕshops και άλλων 61 σημείων εξυπηρέτησης πελατών του οργανισμού. Αντίθετα ενισχύεται το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός που αναμένεται ν’ αποτελέσει το βασικό -και στο μέλλον το μοναδικό- δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών του ομίλου με οποιαδήποτε κι αν είναι η ονομασία του. Ο ΟΤΕ σκοπεύει ν’ απονευρώσει επίσης δραστηριότητες logistics με κλείσιμο των δικών του αποθηκών και μεταφορά του έργου τους στις αντίστοιχες της Γερμανός.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ομιλικών γενικών διευθύνσεων, σύμφωνα με όσα μετέφεραν στελέχη της διοίκησης του οργανισμού στο προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στόχος είναι να δημιουργηθούν τέσσερις ενιαίες γενικές διευθύνσεις για τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με αρμοδιότητες στο marketing, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση των πελατών και την εμπορική πολιτική. Ως επικεφαλής των ανωτέρω ενιαίων γενικών διευθύνσεων αναμένεται ν’ αναλάβουν στελέχη της Cosmote που βρίσκονταν κοντά στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού κ. Μιχ. Τσαμάζ την εποχή που ήταν επικεφαλής στην Cosmote. «Η Cosmote ουσιαστικά αναλαμβάνει τη διοίκηση του ΟΤΕ», παρατηρούσε συνδικαλιστικό στέλεχος του οργανισμού. Πάντως, η κίνηση αυτή δημιουργεί τριβές, καθώς τα στελέχη του ΟΤΕ που παραγκωνίζονται δεν βλέπουν με καλό μάτι τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Επίσης στόχος της διοίκησης του ομίλου ΟΤΕ είναι τα πληροφοριακά συστήματα των δύο επιχειρήσεων να συγχωνευθούν σε μια υπερδιεύθυνση πληροφορικής με απώτερο στόχο να εναρμονιστούν με εκείνα της Deutsche Telekom. Επίσης θα ενοποιηθούν οι υπηρεσίες καταλόγου (11888 στον ΟΤΕ και 11831 στην Cosmote) με την ανάληψη του σχετικού έργου από τη θυγατρική της Cosmote, e-Value. Σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση της γενικής διεύθυνσης λειτουργιών, η διοίκηση του οργανισμού αναμένεται να μειώσει τις τηλεπικοινωνιακές περιφέρειες σε 9 από 11 που είναι σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και αναδιάταξη των τηλεπικοινωνιακών Διαμερισμάτων και της τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας Αττικής.

Η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ, με τις κινήσεις αυτές, αναζητεί τρόπους μείωσης του λειτουργικού κόστους μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, που θα προσφέρει η περικοπή ή η συγχώνευση δραστηριοτήτων μέσα στον όμιλο. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν και ζητούν συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης, καθώς οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν το εργασιακό προσωπικό. Σημειώνεται ότι μόνο το κλείσιμο των 79 καταστημάτων και των 61 σημείων εξυπηρέτησης του οργανισμού, δημιουργούν περίσσεια 317 θέσεων εργασίας. Η διοίκηση του οργανισμού αναφέρει ότι θ’ αξιοποιήσει τους εργαζόμενους σε άλλες θέσεις εργασίας, αλλά οι εργαζόμενοι αντιδρούν, καθώς ορισμένοι θα πρέπει να «ξεβολευθούν» από τις θέσεις που κατέχουν σήμερα.