ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Leo Burnett απομάκρυνε τον γενικό διευθυντή

Η Leo Burnett απομάκρυνε τον κ. Πέτρο Βενέτη από τη θέση του γενικού διευθυντή της εταιρείας στην Ελλάδα με άμεση ισχύ και υπέβαλε έγκληση εναντίον του για απιστία. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, η διαφημιστική εταιρεία, η οποία έχει υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99, στρέφεται εναντίον του πρώην γενικού διευθυντή Π. Βενέτη, με την κατηγορία της απιστίας, καθώς σχετική έρευνα ανέδειξε πως η (πρώην) διοίκηση έχει εμπλακεί σε ορισμένες μη εξουσιοδοτημένες και παράνομες πρακτικές. Στην ανακοίνωση, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι, στις 8 Ιουλίου, η Leo Burnett υπέβαλε αίτηση ζητώντας από το δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για την εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 99-106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του Alter να εξοφλήσει τις επιταγές που είχαν εκδοθεί σε διαταγή της διαφημιστικής εταιρείας. Περαιτέρω έρευνα ανέδειξε ότι η διοίκηση της Leo Burnett έχει εμπλακεί σε ορισμένες μη εξουσιοδοτημένες και παράνομες πρακτικές. Επίσης, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να στραφεί δικαστικά εναντίον οποιουδήποτε τρίτου συμμετείχε ή ενεπλάκη με τον οποιονδήποτε τρόπο στις πρακτικές αυτές. Η Leo Burnett, προστίθεται στην ανακοίνωση δεν θα σχολιάσει περαιτέρω το θέμα μέχρις ότου αυτό να επιλυθεί από τα δικαστήρια.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Mathias Emmerich, διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Leo Burnett. Η Publicis Groupe, ως μέτοχος της εταιρείας, θα υποστηρίξει τη Leo Burnett στην προσπάθειά της να ενεργήσει υπεύθυνα με σεβασμό στους πελάτες, εργαζομένους και τους συνδεόμενους με τη διαφημιστική εταιρεία. Με τον σκοπό αυτό, η εταιρεία θα προβεί άμεσα σε διαπραγματεύσεις απαραίτητες ώστε να της επιτραπεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Το αίτημα για παροχή προστασίας από τους πιστωτές της Leo Burnett εκδικάζεται στις 5 Αυγούστου, ενώ ως δικάσιμος, κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση, ορίστηκε η 23η Νοεμβρίου.