ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETAIPIKH ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρεία Συμβούλων Sustainable Development, η οποία είναι πιστοποιημένη training partner για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GRI (Global Reporting Initiative) του ΟΗΕ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους υλοποίησής του, κατά το οποίο σημαντικός αριθμός στελεχών εκπαιδεύτηκε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη, διοργάνωσε πρόσφατα εορταστική εσπερίδα με στόχο να προκαλέσει διάλογο και προβληματισμό θέτοντας το εξής επίκαιρο και επιτυχές ερώτημα: «Διδάσκεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη σήμερα;».

Συμπεριφορά – κουλτούρα

Η απάντηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι: «Ναι, άρχισε να διδάσκεται». Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια «οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ΕΚΕ και έχουν αρχίσει να εντάσσουν κάποιες σχετικές ενότητες στα προγράμματα σπουδών και κάποιες στον τρόπο λειτουργίας τους», όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της συζήτησης. Επισημαίνεται μάλιστα ότι, με δεδομένο τον καταλυτικό ρόλο της παιδείας στη δημιουργία υπεύθυνης συμπεριφοράς και κουλτούρας, χρειάζονται συντονισμένη προσπάθεια και συστηματοποιημένες πρωτοβουλίες, ώστε η ΕΚΕ να ενσωματωθεί στη σύγχρονη παιδεία μας.

Για το εκπαιδευτικό έργο τους και τη διάχυση της γνώσης για την ΕΚΕ μίλησαν ακαδημαϊκοί από έξι ελληνικά πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ΕΚΕ εντοπίζεται στα περισσότερα τμήματά του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TRANsporation Systems & LOGistics Laboratory). Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου στον τομέα της ΕΚΕ για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις σπουδές της νομικής σχολής.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο έχει ενσωματώσει οριζόντια στα μαθήματα σπουδών του την αειφορική διάσταση, όπως και τις ειδικότερες δράσεις που υλοποιούνται σε συστηματική βάση.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενότητες και μαθήματα ΕΚΕ και Αειφόρου Ανάπτυξης έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο των τμημάτων του.

Εφαρμογές

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όχι μόνο πραγματοποιεί επιμέρους έρευνες και δράσεις -με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αξιολόγηση των ελληνικών απολογισμών ΕΚΕ βάσει του διεθνούς πρότυπου GRI-G3-, αλλά εφαρμόζει και το ίδιο στις εγκαταστάσεις του το ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS. Εξίσου και το ALBA Business Graduate School, το οποίο διαθέτει στρατηγική για την πλήρη ενσωμάτωση των αρχών της αειφορου ανάπτυξης, τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στο σύνολο της λειτουργίας του Ιδρύματος.