ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στο ενεργειακό πολυνομοσχέδιο

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής έγιναν την περασμένη Παρασκευή στο ενεργειακό πολυνομοσχέδιο. Βασικότερη εξ αυτών θεωρείται η προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 196 που αφορά την ενσωματωμένη περιουσία του ασφαλιστικού φορέα εργαζομένων της ΔΕΗ στην επιχείρηση. H συγκεκριμένη παράγραφος προβλέπει ότι σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου θα πρέπει να συνταχθεί νέα αναλογιστική μελέτη για την περιουσία αυτή, προκειμένου να γίνει επιμερισμός της σε κάθε μία από τις θυγατρικές εταιρείες διανομής και μεταφοράς που θα συσταθούν βάσει του νομοσχεδίου. Σημαντική για τους εργαζομένους στην επιχείρηση θεωρείται και η επαναδιατύπωση στο νομοσχέδιο διάταξης που προβλέπει τα εργασικά και ασφαλιστικά δικαιώματα όσων μεταφερθούν στις νέες θυγατρικές. Για την επαναδιατύπωση άσκησε πιέσεις η ΓΕΝΟΠ και προβλέπει με σαφήνεια ότι τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που είχαν ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα διατηρηθούν και για όσους μεταφερθούν στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) που θα δημιουργηθεί από την απόσχιση της δραστηριότητας της μεταφοράς από τη ΔΕΗ. H προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλεπόταν ότι θα θεσπιστούν διατάξεις που θα παρέχουν κατ’ αναλογία το ίδιο επίπεδο προστασίας και ότι η εφαρμογή τους θα διασφαλίζεται με απόφαση της ιδοίκησης του ΑΔΜΗΕ.

Μια σημαντική, τέλος, προσθήκη αφορά τον τομέα του φυσικού αερίου και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση της επένδυσης της υπόγειας αποθήκευσης αερίου στην Καβάλα από την εταιρεία που εκμεταλλεύεται σήμερα το κοίτασμα. Προβλέπει ότι σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, από τον ήδη αδειούχο και εφόσον η άδεια εκμετάλλευσης βρίσκεται σε ισχύ, η αίτηση αξιολογείται και η άδεια ΑΣΦΕ χορηγείται εφόσον έχει εκδοθεί η απαιτούμενη κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τους όρους που αυτή περιλαμβάνει. Στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη άδεια ΑΣΦΑ αντικαθιστά την άδεια εκμετάλλευσης.