ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ζημίες πάνω από τις αναμενόμενες η Εμπορική Τράπεζα

Ζημίες ύψους 451 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Εμπορική Τράπεζα για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι ζημίες είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες και φθάνουν τα 444 εκατ. ευρώ σε ατομική βάση. Η τράπεζα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο σχέδιο στήριξης της Ελλάδας, που εκτιμάται ότι θα της επιφέρει επιβάρυνση 71 εκατ. ευρώ, προερχόμενη από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων που έχει στην κατοχή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η δυσμενής οικονομική κατάσταση στη χώρα, ιδιαίτερα από τον Ιούνιο, επηρέασε αρνητικά:

– Τα καθαρά έσοδα τραπεζικών εργασιών λόγω μειωμένης ζήτησης για δάνεια, καθώς και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού για την προσέλκυση καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

– Το κόστος κινδύνου αυξήθηκε εξαιτίας του παλιού χαρτοφυλακίου δανείων και παρά το ότι θα μειωθεί το 2011 σε σύγκριση με το 2010, θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα. Τα βασικά μεγέθη του τριμήνου περιλαμβάνουν για τους ατομικούς λογαριασμούς καθαρά έσοδα τραπεζικών εργασιών ύψους 169 εκατ. ευρώ, έξοδα 121 εκατ. ευρώ και κόστος κινδύνου 342 εκατ. ευρώ. Για τους ενοποιημένους λογαριασμούς περιλαμβάνουν καθαρά έσοδα τραπεζικών εργασιών 181 εκατ. ευρώ, έξοδα 132 εκατ. ευρώ και κόστος κινδύνου 349 εκατ. ευρώ.

Η Εμπορική Τράπεζα θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποσβέσει τα αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού κατά 148 εκατ. ευρώ επί συνόλου 278 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη από την αρχή του έτους να ενισχύει τη ρευστότητά της μέσω αύξησης των καταθέσεων και μείωσης της αναχρηματοδότησής της από την Crdit Agricole. Ηδη η αναχρηματοδότηση σήμερα έχει μειωθεί κατά 1 δισ. ευρώ από τα τέλη Μαρτίου του 2011. Η σημερινή κατάσταση, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί και στα επόμενα τρίμηνα, καθιστά πιο δύσκολη την επίτευξη του στόχου της Εμπορικής Τράπεζας να ισοσκελίσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2012. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να υλοποιεί το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το οποίο θα συνεχίσει να αποδίδει και θα το προσαρμόζει όποτε είναι απαραίτητο στο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να επιστρέψει στον ισοσκελισμό των αποτελεσμάτων της το συντομότερο δυνατό.