ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με λιγότερες ημέρες άδειας οι Ελληνες εργαζόμενοι από άλλους Ευρωπαίους

Μεταξύ των κρατών-μελών που βρίσκονται εκτός της ΟΝΕ συγκαταλέγεται η Ελλάδα τόσο στην κατάταξη του θεσμοθετημένου -με συλλογικές συμβάσεις- χρόνου εργασίας, όσο κι ως προς τον πραγματικό αριθμό των ημερών άδειας μετ’ αποδοχών που χορηγείται στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας (Eurofound) ο θεσμοθετημένος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα (40 ώρες) είναι κατά δύο ώρες υψηλότερος από τον μέσο όρο στην Ε.Ε των «27» (38 ώρες). Η διαφορά αυτή είναι σταθερή στους βιομηχανικούς τομείς και διαφοροποιείται μόνο στον τραπεζικό τομέα, όπου διαμορφώνεται στις 37 ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο μέσος όρος των «27» είναι 37,4, ενώ στις εκτός ΟΝΕ χώρες υπερέχει το 40ωρο.

Επίσης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με αυξημένο αριθμό επιτρεπόμενων ωρών εργασίας ημερησίως, αφού μπορεί να ανέλθουν μέχρι και 12 (το ίδιο ισχύει για Ουγγαρία και Κάτω Χώρες). Σε Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Πολωνία και Βέλγιο το ανώτατο όριο είναι οι 8 ώρες, αλλά σε Κύπρο, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να εργάζονται έως και 13 ώρες ημερησίως.

Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΟΝΕ αφορούν τη διάρκεια της συμφωνημένης ετήσιας άδειας. Κι εδώ η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα χωρών με τις λιγότερες ημέρες άδειας (23 εργάσιμες κατά μέσο όρο). Στη Γερμανία και τη Δανία οι ημέρες άδειας ανέρχονται στις 30, στην Ιταλία τις 28, σε Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία είναι 25 ημέρες και μόνο στη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Εσθονία οι ημέρες άδειας είναι λιγότερες από αυτές που έχουν οι Ελληνες εργαζόμενοι, αλλά σε καμία δεν υπολείπονται των 20 εργάσιμων ημερών.

Πάντως, την τελευταία διετία παρατηρείται αύξηση των πραγματικών ωρών εργασίας έναντι αυτών που έχει συμφωνηθεί με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το 2010 στην Ε.Ε.-27 ο πραγματικός χρόνος εργασίας ήταν 39,7 ώρες, δηλαδή 1 ώρα και 70 λεπτά περισσότερο από τον μέσο όρο του θεσμοθετημένου χρόνου. Αύξηση 1 ώρας και 90 λεπτών παρατηρείται και στον πραγματικό χρόνο εργασίας των κρατών- μελών της Ε.Ε. των 15 έναντι του θεσμοθετημένου.