ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου για την Olympic Catering

Σε reverse split σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές, αλλά και αύξηση κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ με μετρητά σε αναλογία 10 νέες για κάθε μία παλαιά, προχωρεί η Olympic Catering. 

Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας θα είναι από 0,7 ευρώ σε 7 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 6.957.500 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 695.750 κοινές ονομαστικές μετοχές. Επίσης, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για διαγραφή ζημιών κατά 4.661.525 ευρώ. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.087.250 ευρώ με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 6.957.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης τα 2,50 ευρώ.

Ομολογιακά δάνεια για τη Forthnet

Ο όμιλος Forthnet προχωρεί στη σύναψη δύο μακροπρόθεσμων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ. Η νέα χρηματοδότηση οργανώθηκε από την Εθνική Τράπεζα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου, συνολικού ύψους 335 εκατ. Τα δάνεια θα εκδοθούν από τις εταιρείες Forthnet A.E. και Forthnet Media Holdings A.E. για ποσά 40 εκατ. και 50 εκατ. αντιστοίχως και αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από τις τραπεζικές κοινοπραξίες που έχουν χρηματοδοτήσει τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ομίλου.

Κατόπιν της συμφωνίας αυτής, ο όμιλος Forthnet απελευθερώνει επιπρόσθετη ρευστότητα, ώστε να διατηρεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών του αναγκών και τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών του πόρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Πετρέλαιο

Εβδομάδα απωλειών ήταν αυτή που πέρασε για τις τιμές του «μαύρου χρυσού», καθώς έπειτα από έναν μήνα ανόδου, οι φόβοι επικείμενης πτώχευσης των ΗΠΑ λόγω αδυναμίας συμφωνίας για την αύξηση του ορίου χρέους υπήρξαν καταλυτικοί για τη στροφή σε επενδυτικά καταφύγια όπως ο χρυσός. Χθες το μεσημέρι, η τιμή του Brent κατέγραφε οριακή άνοδο, κινούμενο προς τα 118 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου. Ομως, εκείνη του αργού της Νέας Υόρκης υποχωρούσε την ίδια ώρα κοντά στα 97 δολάρια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, συνεχίζοντας την πορεία στην οποία την ώθησαν μεταξύ άλλων τα στοιχεία για αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ κατά 2,3 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που έληξε στις 22 Ιουλίου. Η επόμενα εβδομάδα χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Αμοιβαία κεφάλαια

Με πρωταγωνιστές τα ομολογιακά Ελλάδας και τα μετοχικά Ελλάδας που παρουσίασαν την καλύτερη μέση ημερήσια απόδοση, η εβδομάδα που πέρασε ήταν θετική για την ελληνική αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αυτό αποτυπώθηκε στην άνοδο του ενεργητικού όλων των κατηγοριών, το οποίο αυξήθηκε κατά 2,6% και ανήλθε στα 7 δισ. ευρώ έναντι 6,9 δισ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο επταήμερο. Ομως, παρά τις θετικές αποδόσεις, διατηρήθηκε το κλίμα των εκροών και η ρευστοποίηση μεριδίων οδήγησε σε απώλεια κεφαλαίων ύψους 6,3 εκατ. ευρώ.

Τα διαχείρισης διαθεσίμων εμφάνισαν περιορισμένες εισροές (49,6 εκατ. ευρώ) και μέση ημερήσια απόδοση 0,13%. Τα μετοχικά εσωτερικού πέτυχαν απόδοση 4,4% και προσείλκυσαν νέα κεφάλαια ύψους 617 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των αμοιβαίων που επενδύουν σε μετοχικές αξίες, τα μετοχικά Αμερικής είχαν τη χειρότερη απόδοση, δηλαδή -3%, μείωση ενεργητικού κατά 3,7% και εκροές 149 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά, αν και αύξησαν το ενεργητικό τους κατά 4,8%, είχαν εκροές 508 εκατ. ευρώ και μέση απόδοση 3,6%. Τα ομολογιακά Ελλάδας είχαν απόδοση 7,5% με αύξηση του ενεργητικού τους κατά 8,4% και εισροή νέων κεφαλαίων ύψους 156 εκατ. ευρώ.

Ομόλογα

Μία εβδομάδα με πολύ μικρή δραστηριότητα, ελάχιστους όγκους συναλλαγών και μικρές διακυμάνσεις στα spreads των ελληνικών ομολόγων ήταν η προηγούμενη για την αγορά ομολόγων, ενόψει της οριστικοποίησης των όρων της ανταλλαγής των ομολόγων. Η ημερήσια αξία συναλλαγών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων δεν διακινούνται περισσότερα από 5 εκατ. Μικρή ήταν η διακύμανση και για το spread των 10ετών ομολόγων, που κινήθηκε μεταξύ 1.160 και 1.190 μονάδων βάσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περασμένη Πέμπτη το spread έκλεισε στις 1.180 μ.β. Η τιμή του διαμορφώθηκε στις 60,5 μ.β. και η απόδοση στη λήξη στο 14,35%. Αντιστοίχως, η τιμή του γερμανικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στα επίπεδα των 99,25 μ.β., με απόδοση 2,59%.