ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συντομα

Κέρδη έναντι ζημιών εμφανίζει η εταιρεία Trastor το α΄ εξάμηνο

Βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Trastor (πρώην Πειραιώς ΑΕΕΑΠ), καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία, καταγράφοντας ενοποιημένα καθαρά κέρδη της τάξεως των 0,69 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 2,64 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η θετική αυτή μεταβολή οφείλεται τόσο στη συγκράτηση των δαπανών κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και στην αναπροσαρμογή των αξιών των επενδυτικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της (μείωση αξίας κατά 1,77 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης 5,02 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 3,37 εκατ. ευρώ από 3,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13%. Ωστόσο, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 23% και δεν ξεπέρασαν τα 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι 1,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Οσον αφορά την αξία των ακινήτων, αυτή ανήλθε σε 95 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 97,24 εκατ. ευρώ που βρισκόταν στα τέλη του 2010.

Φορητότητα τηλεφωνικού αριθμού

Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που άλλαξαν πάροχο εκμεταλλευόμενοι το μέτρο της φορητότητας, το πρώτο εξάμηνο του 2011. Στο πρώτο εξάμηνο του 2011 μεταφέρθηκαν συνολικά 538.256 αριθμοί, εκ των οποίων οι 296.344 αφορούν αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας και οι 241.912 αφορούν αριθμούς κινητής τηλεφωνίας. Από τον Μάρτιο του 2004, οπότε ξεκίνησε η εφαρμογή των διαδικασιών φορητότητας σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, έχουν μεταφερθεί συνολικά 4.690.671 αριθμοί.