ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε υποψήφιοι για τη Βεύη

Πέντε όμιλοι από τους δέκα που είχαν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές περνούν στην επόμενη φάση για τη διεκδίκηση της εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή καταρτίσθηκε πίνακας φθίνουσας βαθμολογικής κατάταξης όλων των συμμετεχόντων, τα πρακτικά της οποίας επικύρωσε με υπουργική απόφαση ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι πέντε πρώτοι συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψήφιων εταιρειών, με τα οποία ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια αξιολόγησης, είναι οι ακόλουθοι: 1) ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 2) ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., 3) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΤΚΑ, 4) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και 5) ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει άμεσα στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, κατά την οποία θα κληθούν από την Επιτροπή οι πέντε πρώτοι στη βαθμολογική κατάταξη συμμετέχοντες. Οι εταιρείες αυτές θα κληθούν εγγράφως να υποβάλουν, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, πλήρη αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης της δεσμευτικής πρότασής τους.

Το κοίτασμα της Βεύης υπολογίζεται σε 90 εκατ. τόνους και εκτιμάται ότι μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία μιας λιγνιτικής μονάδας ισχύος 300 ΜW.

Υπενθυμίζεται ότι δεσμευτικές προσφορές είχαν κατατεθεί σχεδόν από το σύνολο των μεγάλων ενεργειακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από: 1) Ενωση Εταιρειών ΕΛΜΙΝ Α.Ε. (Ομιλος Βαρδινογιάννη) – INTERKAT Α.Ε., 2) Ενωση Εταιρειών HORIZON (Ομιλος Κοπελούζου) – ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ – ΜΕ.ΤΕ. Α.Ε., 3) ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε., 4) ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 5) Κοινοπραξία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ENERGEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ, 6) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, 7) ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 8) ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., 9) Ομιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ και 10) ΑΚΜΗ ΑΤΕ.