ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Η καθημερινή διολίσθηση της χρηματιστηριακής αγοράς πίεσε και την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου για μία ακόμη φορά σημειώθηκε αύξηση των εκροών. Τη μεγαλύτερη βουτιά έκανε η κατηγορία «Μετοχικά Δείκτη», καθώς η μέση ημερήσια απόδοσή της ήταν -9,9% και ακολούθησαν τα «Μετοχικά Ελλάδας» με επίσης αρνητική απόδοση -7,9%. Οριακά θετικές αποδόσεις (έως 0,9%) πέτυχαν επτά υποκατηγορίες που επενδύουν κυρίως σε ομόλογα. Οι υπόλοιπες υποκατηγορίες είχαν απώλειες από -0,44% έως -5,8%.

Το συνολικό ενεργητικό της αγοράς διολίσθησε στα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο. Οι εκροές διαμορφώθηκαν στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Τις μεγαλύτερες εκροές παρουσίασαν τα Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, και τα Μετοχικά Ελλάδας, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, εισροές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε η υποκατηγορία Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας.

Από την ομάδα των Funds of Funds, τη χειρότερη απόδοση εμφάνισαν τα Μετοχικά (-3,3%), ακολούθησαν τα Μεικτά (-1,9%), ενώ οριακά θετική (+0,3%) ήταν η απόδοση των Ομολογιακών.