ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τραπεζικό τεστ Νο2 ενόψει από BlackRock

Οι εξελίξεις στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα αναμένονται ραγδαίες τους επόμενους μήνες, καθώς οι τράπεζες θα πρέπει να αναζητήσουν, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, σημαντικού ύψους κεφάλαια για να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους.

Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των εγχώριων τραπεζών θα είναι τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων την οποία θα «τρέξει» η αμερικανική ΒlackRock.

Αναλυτές προδικάζουν ότι η εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας των χαρτοφυλακίου δανείων θα αποκαλύψει μια σημαντικά διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτυπώνουν μέχρι τώρα οι ισολογισμοί των τραπεζών και θα απαιτηθεί η διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων. Το ακανθώδες ζήτημα για τις εγχώριες τράπεζες είναι τα κριτήρια με τα οποία η BlackRock θα κρίνει αν ένα δάνειο εμφανίζει πιθανότητες αθέτησης.

Αναλυτές, επίσης, υπογραμμίζουν την ανησυχία τους για την πραγματική κατάσταση των ισολογισμών των τραπεζών δεδομένης της απότομης και εξαιρετικά έντονης επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών τα τελευταία τρία χρόνια.