ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε τον Ιούνιο η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά 35,8%

Σε τροχιάανόδου εξακολουθούν να βρίσκονται οι ελληνικές εξαγωγές, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η αξία τους τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 35,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010. Αν και η αξία των εξαγωγών μειώθηκε σε σχέση με τον Μάιο, τα 1,938 δισ. ευρώ αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 30 μηνών. Εάν αυτή η πορεία συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες είναι πολύ πιθανό να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2011 κατά 8% έως 10%. Βεβαίως, πολλά θα εξαρτηθούν από την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα και κυρίως από την οικονομική κατάσταση στις χώρες που αποτελούν τους κυριότερους προορισμούς των ελληνικών προϊόντων.

Συναλλαγές

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, η αξία των ελληνικών εξαγωγών τον Ιούνιο του 2011 διαμορφώθηκε σε 1.938,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.427 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010, σημειώνοντας αύξηση 35,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιούνιο του 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.343,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.286,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2010-Ιουνίου 2011 η αξία των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 13,5% σε σχέση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2009-Ιουνίου 2010 και μάλιστα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τα πετρελαιοειδή.

Μείωση από την άλλη εξακολουθούν να σημειώνουν οι εισαγωγές, ως αποτέλεσμα της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η συνολική αξία των εισαγωγών -χωρίς τα πετρελαιοειδή- διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2011 σε 3.007,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.368,6 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 10,7%. Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2010-Ιουνίου 2011 παρουσίασε μείωση 14,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2009-Ιουνίου 2010. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι στην πρώτη θέση των εξαγωγών με βάση την αξία τους (εκτός των πετρελαιοειδών) βρίσκονται τα βιομηχανικά είδη (401,7 εκατ. ευρώ), ακολουθούν τα τρόφιμα-ζώντα ζώα (276,9 εκατ. ευρώ) ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών (204,3 εκατ. ευρώ). Σε σχέση με ένα χρόνο πριν οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ προς τις τρίτες χώρες κατά 3,3%.

Βιομηχανία

Από την άλλη, πάντως, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε σημαντικά τον Ιούνιο του 2011 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνεται η δυσμενής κατάσταση που επικρατεί στην πραγματική οικονομία, με την ύφεση να πλήττει ακόμη και τη σθεναρή, σχετικά με άλλους κλάδους, βιομηχανία τροφίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε τον Ιούνιο του 2011 κατά 13,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου του 2010, έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στον δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων (22,3%), γεγονός που σχετίζεται με τη μειωμένη ζήτηση για ενέργεια αλλά και για οικοδομικές δραστηριότητες.

Στον τομέα της μεταποίησης τη μεγαλύτερη μείωση παραγωγής σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζει η κατηγορία των μηχανοκίνητων οχημάτων (64,6%), των μη μεταλλικών ορυκτών (39%), των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (25,9%), των ειδών ένδυσης (23,5%). Ακόμη και στη βιομηχανία τροφίμων παρατηρείται μείωση παραγωγής κατά 4,8%. Τις καλές επιδόσεις συνεχίζει να παρουσιάζει ο κλάδος των δερμάτων (αύξηση 21,2%), κυρίως λόγω της εντυπωσιακής αύξησης των εξαγωγών δερμάτινων ειδών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.