ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εν συντομια

Ενταξη των ασφαλισμένων του ΤΣΑ στον ΟΑΕΕ

Διευκρινίσεις για τη μεταφορά των ασφαλισμένων από το Ταμείο Σύνταξης Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) στον ΟΑΕΕ παρείχε χθες το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με εγκύκλιό του, για την κατάταξη των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ για τον χρόνο που διανύθηκε στο πρώην Ταμείο τους μέχρι 31.12.2006, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως διανυθείς στην 3η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ και επ’ αυτής υπολογίζονται οι παροχές του Οργανισμού προς αυτούς. Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται αίτημα των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ για ένταξή τους στις κατηγορίες του ΟΑΕΕ για τον χρόνο που διανύθηκε στο πρώην Ταμείο τους μέχρι 31.12.2006, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ αντί της 3ης με την καταβολή ποσού 250 ευρώ για κάθε χρόνο που θα ζητήσουν να καταταγούν στην κατηγορία αυτή. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΑ, κατ’ εξαίρεση δε και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01.01.2011 και μέχρι την 05.08.2011, καθώς και για όσους συνταξιοδοτηθούν αργότερα, αλλά η έναρξη της καταβολής της σύνταξής τους θα ανατρέχει στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Εξόφληση οφειλών

Βάσει των όσων ορίζονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η παρακράτηση στις συντάξεις για την εξόφληση των οφειλών των συνταξιούχων, θα γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το όλο θέμα της εξόφλησης των οφειλών του εκάστοτε συνταξιούχου βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Δηλαδή, δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών για την καταβολή εφάπαξ του ποσού που τυχόν υπερβαίνει το 30πλάσιο των κατώτατων ορίων σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.

Παρακράτηση των οφειλών

Αυξάνεται το ποσό της παρακράτησης από τις συντάξεις εκείνων που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, από το 20πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, το ποσό της παρακράτησης αυξάνεται στο 30πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό παρακρατείται, όπως μέχρι σήμερα, σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων κατά τον πρώτο μήνα καταβολής της σύνταξης. Για την είσπραξη του ποσού που υπερβαίνει το πιο πάνω οφειλόμενο ποσό το οποίο μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, αυτή παραμένει ως έχει.

Παράταση ενός χρόνου για τον Επενδυτικό του 2004

Παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωση της υλοποίησης επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, τον 3299/2004, αναμένεται να δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τη δέσμευση αυτή ανέλαβε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Θάνος Μωραΐτης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Ελλάδος κ. Γιώργο Τσακίρη. Η παράταση θα θεσπισθεί με τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Βουλή, με στόχο, όπως δήλωσε ο κ. Μωραΐτης, να δοθεί ανάσα στις επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδύσεις και αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι συνολικά το 2010 οι πληρωμές ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 ανήλθαν σε 920 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2011 δόθηκαν 850 εκατ. ευρώ, με στόχο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν δοθεί συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Νέα ονομαστική τιμή μετοχών της Alpha Βank

Από την ερχόμενη Τετάρτη 17 Αυγούστου, οι μετοχές της Alpha Τράπεζα Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι η δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.350.786.451,20 ευρώ, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 4,70 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστη, με σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό του 1.100.280.894,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,30 ευρώ, και 200.000.000 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 ευρώ.