ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 117 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΝΕΚ

Ενοποιημένες ζημίες ύψους 17 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο ακτοπλοϊκός όμιλος ΑΝΕΚ το α΄ εξάμηνο του 2011 έναντι επίσης ζημιών 28,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οπως επισημαίνει σε χθεσινή ανακοίνωσή της η εισηγμένη, «η επιβατηγός ναυτιλία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στη μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου οι οποίες τη χρήση 2010 κατέγραψαν τις υψηλότερες, ιστορικά, ζημίες τους.

Οσον αφορά στο α΄ εξάμηνο του 2011, η μείωση της κίνησης σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των καυσίμων (περίπου 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης) δημιουργούν μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στον κλάδο της ακτοπλοΐας, ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα».

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το α΄ εξάμηνο του 2011 ανήλθε στα 117 εκατ. ευρώ έναντι 111,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,6%.

Ζημίες ύψους 3,3 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου. Οσον αφορά στη Μητρική, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 100.000 ευρώ έναντι ζημιών 15 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010. Τον περασμένο Απρίλιο ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά 16,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του ομίλου, αποφασίστηκε η πώληση του επιβατηγού – οχηματαγωγού «Λισσός» η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο και το τίμημα της πώλησης χρησιμοποιήθηκε για μείωση του τραπεζικού δανεισμού.