ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασπίδα στις καταθέσεις μικρών τραπεζών

Ρύθμιση που εξασφαλίζει τις καταθέσεις και των μικρών τραπεζών περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση μιας προβληματικής τράπεζας. Το νέο σχήμα θα προκύψει μέσα από τον διαχωρισμό της τράπεζας στο προβληματικό και το υγιές χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Δημοσίου και θα ενισχυθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων» του υπουργείου Οικονομικών, που εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο. Ταυτόχρονα, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες που ενισχύονται κεφαλαιακά θα γίνεται «με κοινές μετοχές όπως ρητά προβλέπει το Μνημόνιο» και όχι με προνομιούχες. Αυτό πρακτικά ότι οι σημερινοί μέτοχοι θα χάσουν, προς όφελος του Δημοσίου, μέρος του ελέγχου των τραπεζών που θα προσφύγουν σε αυτό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών γίνεται λόγος για πρωτοβουλία που «ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και ιδίως των μικρότερων τραπεζών», οι οποίες θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να ενισχυθούν από το ΤΧΣ στον βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο.

Η ρύθμιση παραπέμπει σε πρώτη φάση στην περίπτωση της Proton Bank, στην οποία η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθέτησε την περασμένη Παρασκευή επίτροπο. Το σχετικό νομοσχέδιο, το κείμενο του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ίσως και σήμερα, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία θα ληφθούν υπόψη τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία «καλής τράπεζας», πρόκειται για μοντέλο που έχει εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές σε αρκετές χώρες μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία κ.ά. Οι λεπτομέρειες, αλλά και η διαδικασία βάσει της οποίας θα γίνει ο διαχωρισμός του χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας, αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την κατάθεση του νομοσχεδίου. Στην περίπτωση της Proton Bank, το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τη μεταφορά του υγιούς χαρτοφυλακίου δανείων σε συνδυασμό με τις καταθέσεις σε μια νέα τράπεζα, η οποία στη συνέχεια θα πωληθεί. Η συμμετοχή του ΤΧΣ και του ΤΕΚΕ θα αφορά τη νέα τράπεζα, ενώ αντίθετα η «προβληματική» τράπεζα θα αποτελέσει ξεχωριστό πιστωτικό ίδρυμα έως ότου εξυγιανθεί.

Με το νομοσχέδιο μεταφέρονται, τέλος, στην ελληνική νομοθεσία τρεις Οδηγίες που ενισχύουν τη διαφάνεια στη χρηματοοικονομική αγορά. Η πρώτη αφορά τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (π.χ. εκδότες πιστωτικών καρτών), η δεύτερη τη δυνατότητα συνεργασίας των εποπτικών αρχών της χώρας υποδοχής και της χώρας της έδρας ενός πιστωτικού ιδρύματος, υποκαταστήματα του οποίου λειτουργούν σε άλλη χώρα και αναπτύσσουν εκεί σημαντικό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της τράπεζας και η τρίτη το σύστημα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμών αξιόγραφων και παροχής διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ασφαλειών. Με το νομοσχέδιο κυρώνεται, τέλος, το νέο θεσμικό πλαίσιο του EFSF, σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011.