ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικλίδα ασφαλείας για τις καταθέσεις μικρών τραπεζών

Ομπρέλα προστασίας των καταθέσεων των μικρών τραπεζών περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση μιας προβληματικής τράπεζας. Το νέο σχήμα θα προκύψει μέσα από τον διαχωρισμό της τράπεζας στο προβληματικό και το υγιές χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Δημοσίου και θα ενισχυθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες που προσφεύγουν σε αυτό θα γίνεται με κοινές μετοχές, όπως ρητά προβλέπει το Μνημόνιο, και όχι με προνομιούχες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα χάνουν μέρος του ελέγχου των τραπεζών, προς όφελος του Δημοσίου.