ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση τζίρου 18,4% για τη Sprider Stores

Ζημίες ύψους 8,47 εκατ ευρώ κατέγραψε η Sprider Stores κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ το περιθώριο κερδοφορίας της συρρικνώθηκε κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες, στη βάση της κάμψης του τζίρου στην αγορά της λιανικής, αλλά και της απορρόφησης από την εταιρεία των διαδοχικών αυξήσεων του ΦΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Sprider υποχώρησε κατά 18,4%, διαμορφούμενος σε 58,96 εκατ. ευρώ έναντι 72,22 εκατ. ευρώ το περυσινό εξάμηνο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 773.000 ευρώ, έναντι κερδών 8,79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Κατ’ αναλογία, σε επίπεδο προ φόρων προέκυψαν ζημίες ύψους 8,41 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 768.000 ευρώ πέρυσι, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα είναι επίσης ζημίες ύψους 8,47 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι ζημιών ύψους 408.000 ευρώ πέρυσι. Η αλυσίδα άνοιξε δύο νέα καταστήματα φέτος, στην Ξάνθη και τη Ρουμανία, ενώ έκλεισε τρία, σε Προμαχώνα, Κομοτηνή και στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η διοίκηση της Sprider Stores εντείνει τις προσπάθειές της για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση της συνεχιζόμενης ύφεσης και των αναπόφευκτων επιπτώσεών της στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης, αδυνατώντας, ωστόσο, να προβεί σε προβλέψεις για την εξέλιξη των μεγεθών της εισηγμένης το επόμενο διάστημα.