ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μηδενικές αυξήσεις στις μισές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα

Μηδενικές αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα έδωσε μία στις δύο επιχειρήσεις το 2011, ενώ την πολιτική αυτή θα συνεχίσει τουλάχιστον μία στις τέσσερις επιχειρήσεις και το 2012. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από την περιοδική έρευνα της KPMG για το 2011 αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις στην ελληνική αγορά, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 115 εταιρειών από διάφορους κλάδους της αγοράς. Οι κλάδοι του Αυτοκινήτου, της Υψηλής Τεχνολογίας και του Λιανεμπορίου επηρεάζονται ειδικότερα φέτος, με το ποσοστό των εταιρειών που έδωσε μηδενικές αυξήσεις για φέτος να διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 86%, 64% και 54%. Αντίστοιχα, μηδενικές αυξήσεις έδωσαν το 40% των εταιρειών του Ασφαλιστικού κλάδου, το 29% του Φαρμακευτικού, αλλά και το 34% των εταιρειών Καταναλωτικών Αγαθών. Μάλιστα, ποσοστό 13% του δείγματος δήλωσε ότι είτε το έχει ήδη κάνει από το 2010 ή θα προχωρήσει φέτος σε μειώσεις βασικών αποδοχών. Στην πλειονότητά τους (ποσοστό 53%) οι εταιρείες αυτές είναι ελληνικές, το 33% είναι ξένες, ενώ το 14% αφορά κοινοπραξίες. Συνολικά, το 2011 το 49% των εταιρειών έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους, το 20% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ περίπου μία στις τρεις (31%) έκανε αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι η μέση αύξηση για το σύνολο του δείγματος κυμαίνεται στο 1,2%, ενώ για το 51% που έδωσε αύξηση σε όλους ή τουλάχιστον μία ομάδα εργαζομένων, η μέση αύξηση διαμορφώθηκε σε 2,5%. Σε ό,τι αφορά το 2012, ποσοστό 25% του δείγματος δεν προβλέπει αύξηση αποδοχών, το 39% αδυνατεί να κάνει προβλέψεις, ενώ το 36% θα δώσει αύξηση σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Τέλος, για το 61% του δείγματος που μπορεί να κάνει προβλέψεις για το 2012, η μέση αύξηση βρίσκεται στο 1,5%, ενώ για όσες επιχειρήσεις είναι ήδη αποφασισμένες να φανούν γενναιόδωρες, η μέση αύξηση αγγίζει το 2,5%.