ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λιγότερα φορολογικά βάρη, περισσότερες προσλήψεις

Μείωση των φορολογικών βαρών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητάει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και εκτιμά ότι αυτό το κίνητρο θα επιτρέψει σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες είτε να προσλάβουν κάποιον επιπλέον εργαζόμενο είτε να διατηρήσουν κάποιον στη θέση του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Η ΕΣΕΕ και το Ινστιτούτο Ερευνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Συνομοσπονδίας προχώρησαν στην παρουσίαση παραδειγμάτων. Με βάση το πλέον αντιπροσωπευτικό των παραδειγμάτων, συσχετίζεται η φορολογική δαπάνη κάθε επιχείρησης με:

α) Τη διατήρηση της θέσης εργασίας.

β) Την πρόσληψη ενός ανέργου.

Οι προτάσεις αυτές, όπως εκτιμά η ΕΣΕΕ, μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία στην επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα μας, όπως η ύφεση, το έλλειμμα και η ανεργία.

Ειδικότερα, μέσω της προτεινόμενης μείωσης του φορολογικού συντελεστή επί των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων κατά 25%, δηλαδή από το 20% στο 15%, ακόμα και κατά 50%, δηλαδή από το 20% στο 10%, υπολογίζεται ότι όχι μόνο δημιουργείται πρόσφορο έδαφος προκειμένου να επιτευχθεί ο πρωτεύων στόχος κάθε επιχειρηματία, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, αλλά ταυτόχρονα δίνεται λύση στο διαρκώς διογκούμενο πρόβλημα της ανεργίας. Κι αυτό γιατί με τους εξοικονομούμενους πόρους από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ), δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία – έμπορο να ενισχύσει την παραγωγικότητα, αλλά πιθανώς και την τεχνογνωσία της επιχείρησής του, μέσω της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού που απασχολεί στην επιχείρησή του, με την πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ.