ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορισμός ζημιών για Aegean Airlines

Ζημίες ύψους 19,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines το α΄ εξάμηνο του 2011 έναντι ζημιών ύψους 32,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010 είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εισηγμένη κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων κατά 10% το πρώτο ήμισυ του 2011, καθώς διαμορφώθηκαν στα 295,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «παρά την κρίση στην ελληνική οικονομία η οποία έχει υποχρεώσει τον περιορισμό των συχνοτήτων στο εσωτερικό δίκτυο, ακολουθείται στρατηγική επέκτασης του δικτύου της στο εξωτερικό, ενισχύοντας την παρουσία της με προορισμούς και συχνότητες σε σημαντικές αγορές, όπως οι Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ».