ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 524,8 εκατ. για την Alpha Bank

Με ζημία ύψους 524,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2011 για την Alpha Bank, αποτέλεσμα που οφείλεται στην επιβάρυνση της τράπεζας με 538,6 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων.

Χωρίς τη ζημία εξαιτίας των ομολόγων, το εξάμηνο έκλεισε με κέρδη ύψους 15 εκατ. ευρώ. Η περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο πρώτο τρίμηνο οδήγησε σε πτώση των λειτουργικών εσόδων κατά 1,5%, υποχώρηση που σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 2,6% των λειτουργικών εξόδων. Για την ενίσχυση του ισολογισμού και την αντιμετώπιση της επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, η Alpha Bank προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 532 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 26,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 10,6% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100 πόντους, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 9,2%. Στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο 5%. Το σύνολο των χορηγήσεων της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 50,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,3% σε ετήσια βάση, αποτέλεσμα της πολιτικής μείωσης της μόχλευσης του ισολογισμού που ακολουθεί η τράπεζα. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 33,5 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 15,6%. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η μείωση αυτή οφείλεται τουλάχιστον κατά 50% στη μείωση των καταθέσεων του ελληνικού Δημοσίου καθώς το τελευταίο προσάρμοσε τον ταμειακό του προγραμματισμό στο επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου ο πρόεδρος του ομίλου Alpha Bank, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε: «Η συμφωνία που επετεύχθη την 21η Ιουλίου στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ένα νέο πακέτο στηρίξεως προς την Ελλάδα αποτυπώνει τη δέσμευση των εταίρων μας να ενισχύσουν τις προσπάθειες αναδιαρθρώσεως της χώρας. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως θα βελτιώσει σημαντικά τη δημοσιονομική προοπτική της χώρας και σε συνδυασμό με τα μέτρα οικονομικής προσαρμογής αναμένεται να αποκαταστήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης, αλλά και να θέσει την Ελλάδα σε τροχιά αναπτύξεως. Η Alpha Bank, ως σημαντικός παράγοντας της oικονομίας, συμμετέχει ανάμεσα στις τράπεζες που στηρίζουν εθελοντικά την πρόταση του IIF, συνεισφέροντας ενεργά στην προσπάθεια της χώρας να εξέλθει από την ύφεση».