ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξησε συνδρομητές και έσοδα η Forthnet

Αύξηση εσόδων και διεύρυνση ζημιών εμφανίζει στο α΄ εξάμηνο του 2011 η Forthnet. H εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 105,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο και ζημίες μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 61,8 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος την αντίστοιχη περίοδο του 2010 είχε εμφανίσει ζημίες 48,3 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την αρνητική πορεία των κερδών στις απομειώσεις της αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων (goodwill) ύψους 38,2 εκατ. ευρώ. «Η σημαντική αύξηση των προεξοφλητικών επιτοκίων που χρησιμοποιούνται για λόγους αποτίμησης (από 12,06% στις 31/12/2010 σε 13,60% στις 30/11/2011) οδήγησε σε απομείωση ποσού 38,2 εκατ. ευρώ της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης και επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι απομειώσεις αξιών αναμφίβολα επηρέασαν και τα δημοσιευμένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου που κατέγραψαν ζημίες ύψους 14,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ, έναντι 17,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 35% σε σχέση με πέρυσι.

Η Forthnet στο β΄ τρίμηνο του έτους ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα του 0,5 εκατ. συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ αύξηση σημείωσαν και οι πελάτες συνδρομητικών υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης (Νova).

Ειδικότερα, οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών στο τέλος Ιουνίου 2011 ανήλθαν σε 501.750 από 496.304 πριν από ένα τρίμηνο. Οι πελάτες της Nova την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 358.092 από 341.615 που ήταν στο τέλος Μαρτίου.

Τέλος, η εταιρεία στη λήξη του εξαμήνου είχε 22,5 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και καθαρό δανεισμού ύψους 312 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Forthnet αναφέρει ότι μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, οι καταβολές αποπληρωμής των ομολογιακών δανείων της θα ξεκινήσουν από 31/3/2013.