ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση κερδοφορίας κατά 63,5% στη ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο

H αρνητική πορεία των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους επιδεινώθηκε στο δεύτερο, με μείωση της κερδοφορίας στο εξάμηνο κατά 63,5% και εσόδων κατά 6%.

H καθοδική πορεία των αποτελεσμάτων δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για το τέλος του έτους, όπου -σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της ΔΕΗ- η επιχείρηση θα πιάσει «κόκκινο».

Η πορεία των αποτελεσμάτων το 2011 θα κριθεί από τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, στα οποία αναφέρθηκε και χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Αρθούρος Ζερβός, κατά την παρουσίαση στους αναλυτές, μιλώντας για ανάγκη σύνδεσής τους με τη χονδρεμπορική αγορά ώστε να αντανακλούν το κόστος. Εάν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρχε αυτή η σύνδεση, τότε τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος θα είχαν αυξηθεί κατά 16,6%, ποσοστό αύξησης της τιμής της κιλοβατώρας στη χονδρική αγορά.

Βασικοί παράγοντες των αρνητικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ είναι η μείωση μεριδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 8% και η μείωση πωλήσεων στην εσωτερική αγορά σε ποσοστό 6,8%. Στη μείωση της κερδοφορίας συνέβαλε και η απεργία της ΓΕΝΟΠ, η οποία κοστολογείται από την επιχείρηση στα 35 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο η επιχείρηση μείωσε τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ποσοστό 13,4% και τη δαπάνη για καύσιμα σε ποσοστό 5%. Παρά τη σημαντική μείωση των δύο αυτών λειτουργικών δαπανών, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μειώθηκαν στο εξάμηνο στα 124,3 εκατ. έναντι 340,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 καταγράφοντας πτώση της τάξης του 63,5%. Μείωση, αν και μικρότερη από αυτή του πρώτου τριμήνου, κατέγραψε το εξάμηνο και ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 2.711,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.885,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, υποχωρώντας κατά 6%. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σημαντική αύξηση της τάξης του 253,6% καταγράφεται στα έσοδα από τέλη χρήσης δικτύου και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 49,5 εκατ. έναντι 14 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 1.323 GWh (-5,3%), σε 23.600 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,9%, έναντι 9% στο α΄ τρίμηνο του 2011. Παρατηρείται ανακοπή του ρυθμού μείωσης των εσόδων κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων και της μειωμένης ζήτησης σε κατηγορίες πελατών χαμηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ ο ρυθμός απώλειας μεριδίου σταθεροποιείται. Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο 2010 ήταν 78%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 2.153 GWh. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε και από την απεργία του Ιουνίου. Η υδροηλεκτρική παραγωγή, σε σχέση με το 2010 που ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2011 κατά 45% (1.557 GWh), ενώ για το β΄ τρίμηνο του 2011 κυμάνθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ μειωμένη σε ποσοστό 12% ήταν και η λιγνιτική παραγωγή.

Σαφή είναι από τα αποτελέσματα η περαιτέρω μείωση μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά. Οι πωλήσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 16,2% στην εμπορική χρήση, 7,3% στη βιομηχανική μέσης και χαμηλής τάσης, 2,3% στην οικιακή χρήση, ενώ σε ποσοστό 18,2% μειώθηκαν οι πωλήσεις και στη γεωργική χρήση. Εξαίρεση αποτελεί η βιομηχανική μέσης και χαμηλής τάσης η οποία αυξήθηκε σε ποσοστό 7,3%. Σε αναζήτηση τρόπων ώστε να μειωθεί το περαιτέρω κόστος της επιχείρησης βρίσκεται η διοίκηση, σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον κ. Ζερβό. Αναφέρθηκε στη διαδικασία σύστασης θυγατρικών που θα δραστηριοποιηθούν στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας στην Τουρκία και στη Βουλγαρία. O κ. Ζερβός σημείωσε την ανάγκη σύνδεσης των τιμολογίων με τη χονδρική αγορά και ζήτησε να αποζημιωθεί η ΔΕΗ μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την αύξηση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ντίζελ και στο μαζούτ, υπολογίζοντας την επιβάρυνση στα 120 εκατ. ευρώ ετησίως.