ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 28,26 δισ. ευρώ σε τέσσερις τράπεζες

Στο ποσό ρεκόρ των 28,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες των τεσσάρων μεγάλων εμπορικών τραπεζών -Εθνικής Τράπεζας, Eurobank EFG, Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς- για τη χρήση του 2011 μετά το μεγάλο πλήγμα που δέχθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Οι απώλειες από το PSI ανήλθαν στα 26 δισ. ευρώ.

Για τη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δεσμεύτηκε για την κεφαλαιακή ενίσχυση των παραπάνω τραπεζών με κεφάλαια ύψους 18 δισ. ευρώ.

Με τα κεφάλαια αυτά οι παραπάνω τράπεζες εξασφαλίζουν συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 8% που τις καθιστά βιώσιμες και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, η έγγραφη δέσμευση του ΤΧΣ για την κάλυψη των σχεδιαζόμενων αυξήσεων κεφαλαίων επέτρεψε στους ορκωτούς εκλεκτές να χορηγήσουν «καθαρά» πιστοποιητικά, δηλαδή, χωρίς να διατυπώνουν επιφυλάξεις για κινδύνους και αβεβαιότητες για την οικονομική κατάσταση των τραπεζών. Νέα παράταση, μέχρι τέλος Μαΐου, για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους έλαβαν Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται διαβούλευση μεταξύ τρόικας και κυβέρνησης για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησής τους.

Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν στην «Κ» ότι οι ζημίες ήταν αναπόφευκτες λόγω της μεγάλης έκθεσης των τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε στο PSI με κεφάλαια ύψους 14,8 δισ. ευρώ, η Eurobank EFG με 7,7 δισ. ευρώ, η Alpha Bank με 6 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 2,1 δισ. ευρώ δανείων ΔΕΚΟ που συμμετείχαν στο PSI) και η Τράπεζα Πειραιώς με 7,7 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ με τις επιστολές που απέστειλε χθες το πρωί στις διοικήσεις των τραπεζών δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στις αυξήσεις κεφαλαίου που σχεδιάζουν οι τράπεζες με τα εξής ποσά: 6,9 δισ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, 4,2 δισ. ευρώ στην Eurobank, 1,9 δισ. ευρώ στην Alpha Bank και 5 δισ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι τα παραπάνω νούμερα δεν αποτελούν τα τελικά αλλά μια προσέγγιση. «Μόνο αν καθοριστούν οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης, ώστε να δούμε τι ποσά θα πρέπει να καλύψουμε με την έκδοση μετοχών και τι ποσά θα καλυφθούν με μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) θα μπορούμε να υπολογίσουμε τις πραγματικές ανάγκες», υπογραμμίζουν.

Εθνική Τράπεζα: Παρουσίαζε ζημίες ύψους 12,34 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 11,78 δισ. ευρώ ήταν η επιβάρυνση του PSI. Στελέχη της υπογραμμίζουν στην «Κ» ότι η τράπεζα προχώρησε σε επιπλέον προβλέψεις 1,2 δισ. ευρώ για ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού ώστε η οικονομική κατάσταση να είναι απαλλαγμένη από κάθε δυνητικό κίνδυνο. Παράλληλα, η τράπεζα λογιστικοποίησε μέρος (το 1/3) του οφέλους που δημιουργείται από τον αναβαλλόμενο φόρο.

Εurobank EFG: Παρουσίασε συνολικές ζημίες 5,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,6 δισ. ευρώ ήταν από το PSI. Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας από την πώληση της Polbank (Πολωνία), της Τekfe(Τουρκία) και την επαναγορά υβριδικών τίτλων ο όμιλος ενισχύει τα κεφάλαιά του με πάνω από 1 δισ. ευρώ. Ετσι εκτιμούν ότι το ποσό που θα αντλήσει ο όμιλος από το ΤΧΣ θα περιοριστεί στα 3,2 δισ. ευρώ.

Αlpha Bank: Η τράπεζα έκλεισε τη χρήση με ζημίες ύψους 3,81 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,8 δισ. ευρώ οφείλονται στο PSI και την απομείωση των δανείων ΔΕΚΟ. Στελέχη της τράπεζας υπογραμμίζουν τη συγκριτικά ισχυρή κεφαλαιακή βάση του ομίλου ακόμα και πριν από τη συνδρομή του ΤΧΣ. Η τράπεζα στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης κατέθεσε πρότασης επαναγοράς ομολόγων που έχει εκδώσει ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 6,6 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες για τη χρήση του 2011 για την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η επιβάρυνση από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ανήλθε στα 5,9 δισ. ευρώ.