ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εν αναμονή του σχεδίου αναδιάρθρωσης η «Βαρβαρέσος»

Αντιμέτωπη με την αυξημένη επιφυλακτικότητα των πελατών της στο εξωτερικό βρίσκεται η Νηματουργία Βαρβαρέσου. Η πολιτική ρευστότητα στη χώρα δυσχεραίνει τις προσπάθειες της εταιρείας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, ενώ η επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει και τις συνεργασίες με εγχώριους προμηθευτές. Η εισηγμένη πραγματοποιεί το 60%, περίπου, του κύκλου εργασιών της εκτός ελληνικών συνόρων, ενώ προβληματική είναι επίσης η δραστηριοποίησή της στον κλάδο της ενέργειας, δεδομένων των καθυστερήσεων πληρωμών από τον ΔΕΣΜΗΕ. Η εταιρεία τελεί εν αναμονή της υπουργικής απόφασης, που θα δώσει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της. Το τελευταίο εγκρίθηκε στις 21/6/11 από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επίσης, βάσει υπουργικών αποφάσεων των 2007, 2008 και 2009, έχει εγκριθεί η παροχή εγγύησης του Δημοσίου για οφειλές της εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες στις 31/3/12 άγγιζαν τα 26,11 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών της υποχώρησε στα 3,76 εκατ. ευρώ από 8,18 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τις εξαγωγές να συνεισφέρουν 2,24 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε 1,34 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 378.000 ευρώ πέρυσι.